Aansoeke vir 2018 het reeds 1 Maart 2017 oopgemaak.

Aansoeke vir Keuringskursusse sluit 30 Junie 2017. Alle ander kursusse se aansoeke sluit 30 September 2017. 

Kliek hier om nou aanlyn aansoek te doen of hier vir meer inligting rakende die aansoekproses.

Studierigtings

“Knowledge is the eye of desire and can become the pilot of the soul” – Will Durant

“I have not failed. I've successfully discovered 10 000 things that won't work.” – Thomas Edison

Sentrums en Navorsing

Laboratoria

“Live in the serene peace of laboratories and libraries” – Louis Pasteur

“No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong” – Albert Einstein

Kom in aanraking