Oor ons

Die Afrika Sentrum vir Rampstudies (ACDS) streef daarna om aan die navorsings- asook die opleidings- en opvoedingsbehoeftes in ramprisiko in Suider-Afrika en Afrika in geheel, te voldoen.

Die Sentrum het sedert 2002 verskeie navorsings, opleidings- en konsultasieprojekte op nasionale, provinsiale, nasionale en internasionale vlak aangepak. In die proses is ’n uitgebreide netwerk van professionele beroepslui in die multidissiplinêre vakgebied van ramprisikovermindering gevestig.

Die ACDS se huidige opvoedkundige fokus is op ’n nagraadse vlak. ’n Aantal Meesters- en Doktorale studente fokus hul navorsing op die kwessies aangaande ramprisiko en is aan die NWU ingeskryf deur verskeie vakdissiplines (bv. kommunikasiestudies, beleidstudies, politieke wetenskap en openbare bestuur en administrasie). Die ACDS streef daarna om die feit dat ramprisiko almal raak, deur hierdie multidissiplinêre fokus, tuis te bring.

Wat ons bied

Die ACDS bied verskeie ander dienste en kursusse.

Wat ons doen

Die ACDS is proaktief in talle velde benewens wat ons in opvoeding bied. Dit behels talle projekteThese extend into various project undertakings, short courses and research papers and publications. With staff members and teams often coming together to achieve amazing milestones. We have listed a few quick links for you to follow to read about our other sections that form part of ACDS and what we do.