Die doel van hierdie studie is om estrogeenbiotransformasie en oksidatiewe stres te ondersoek en te vergelyk tussen vroue wat die Pil gebruik en vroue wat geen vorm van hormonale kontrasepsie gebruik nie.

 

Gebruik jy die Pil vir kontrasepsie?

Ja

Dan kan jy moontlik deelneem as proefpersoon!

Nee

Dan kan jy moontlik deel vorm van die kontrole groep!

Egter, om deel te neem aan hierdie navorsingstudie, moet jy:

 • 'n Gesonde swart of wit vrou wees
 • Tussen 18 en 35 jaar oud wees
 • Nie swanger wees of borsvoed nie
 • Nie MIV-positief wees nie
 • 'n Geskiktheidsvraelys invul (telefoon/e-pos)
 • Óf die Pil gebruik, óf geen hormonale kontrasepsie gebruik nie

Deelname aan hierdie studie behels:

 • 'n Inligtingsessie (± 1 uur)
 • Voltooiing van 4 verskillende vraelyste (± 1 uur)
 • Skenk van 3 bloed-, 2 speeksel-, 2 urien- en 1 haarmonster(s) (versprei oor 24 uur)
 • Om na die NWU kampus te kom vir 'n MIV-toets en bloeddruk-, temperatuur-, gewig-, lengte- en liggaamsvet % -bepalings (± 1 ½ uur)

Vergoeding (slegs geskikte deelnemers):

 • Gratis toetsresultate
 • R150

Vir meer inligting:

 Dr Gerda Venter
- Telefoon: 018 299 1867
- WhatsApp: 064 420 3488

Om aan te meld:

Voltooi die onderstaande vorm
 

Inskrywingsvorm: eBOSS-studie

Nie alle formulerings van die Pil sal by die studie ingesluit word nie