Prof Chris Vorster

Direkteur: Sentrum vir Menslike Metabolomika

Menslike metabolomika fokus daarop om 'n effektiewe metabolomiese diens aan die gesondheidsektor te verskaf deur middel van die insette van gedrewe en doelgerigte personeel.

Prof Du Toit Loots

Direkteur: Fokusarea vir Menslike Metabolomika

Dr Zander Lindeque

Senior Vakspesialis

Mnr Grant Maasdorp

Nasionale Metabolomika Platform Bestuurder

Mnr Peet Jansen van Rensburg

Toepassingspesialis

 

 

 

Kontak ons

Posadres:
Privaatsak X6001
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

Fisiese Adres:
Gebou F3, Kamer 228
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2531

Kontak Persoon:

Mnr Grant Maasdorp
018 285 2541

Kaarte & Aanwysings

 Potchefstroomkampus