Ons gebruik hoofsaaklik van die nuutste tegnologie vir onbeperkte analise. Aangesien onbeperkte analise van klein steekproefvoorbereiding gebruik maak, moet hierdie instrumente hoogs selektief wees om ten einde die seine van verwante verbindings (in terme van massa, retensietyd of fragmenteringsspektra) te skei. Die instrumente wat by ons instelling gebruik word, is: 

 • GCxGC-TOFMS (om primêre metaboliete te dek) 
 • LC-IM-QTOFMS (om sekondêre metaboliete te dek) 
 • KMR (om oorvloedige metaboliete te dek) 

 

Die NMP gebruik hoofsaaklik sogenaamde "lae-end-instrumente" vir geteikende analise. Met geteikende analise word die verbinding van belang selektief onttrek/geïsoleer uit die monstermatriks en selektief gekwantifiseer met behulp van sy unieke retensietyd, massa, elektromagnetiese absorbansie en/of magnetiese resonansie eienskappe.  Die lae-end instrumente wat by ons instelling gebruik word, is: 

 • LC-MS-MS GC-MS HPLC (UV/vis opsporing) 
 • Ion Trap CE (UV/vis opsporing) 
 • KMR 

Ons semi-geteikende tegnieke maak gebruik van beide hoë- en lae-end instrumente om metabolietstelle selektief te analiseer. Dit sluit in: 

 • LC-QTOFMS 
 • LC-TOFMS 
 • LC-MS-MS 
 • GC-TOFMS 
 • GC-MS