Posadres:

Privaatsak X6001

Potchefstroomkampus

Northwest-Universiteit

Potchefstroom

2520

Fisiese Adres:

Gebou G5, Kamer G12

Potchefstroomkampus

Northwest-Universiteit

Potchefstroom

2531

 

 

 

Administratiewe Bestuurder:

(Voorgraadse Programme)

 

Mev Heleen Swart

018 299 2304

Heleen.Swart@nwu.ac.za

Nagraadse Navrae:

(Administratiewe Navrae)

 

Mev Fiona Joubert

018 299 2816

Fiona.Joubert@nwu.ac.za

Senior Skakelbeampte:

(Bemarking en Kommunikasie)

 

Mej Ashleigh Pieterse

018 299 2711

22821988@nwu.ac.za

 

Kaart en Aanwysings:

Potchefstroomkampus