Posadres:
Privaatsak X6001
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

Fisiese Adres:
Gebou G3, kamer 235
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2531

Algemene kontak:

Me Monique van Deventer
018 285 2447

Kaarte en aanwysings