Die Eenheid vir Bedryfswiskunde en Informatika bied slegs nagraadse programme aan (MSc en PhD). Voorgraadse en Honneurs programme word deur Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe se vier skole en die Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika aangebied. Die Sentrum bied ook 'n paar nagraadse programme aan waarin u dalk sal belangstel.  

Meesters grade aangebied deur die Eenheid vir Bedryfswiskunde en Informatika:

 • MSc Rekenaarwetenskap (203155, N861P)
 • MSc Statistiek (203156, N862P)
 • MSc Toegepaste Wiskunde (203157, N863P)
 • MSc Wiskunde (203158, N864P)
 • MSc Risiko-bestuur (203127, N865P)
 • MSc Natuurwetenskaponderwys (203134, N860P)
 • MSc Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels (505138, N870P)

PhD grade aangebied deur die Eenheid vir Bedryfswiskunde en Informatika:

 • PhD Rekenaarwetenskap (204132, N901P)
 • PhD Statistiek (204138, N902P)
 • PhD Toegepaste Wiskunde (204139, N903P)
 • PhD Wiskunde (204140, N904P)
 • PhD  Bedryfswiskunde en Informatika - Bedryfswiskunde (204111, N905P)
 • PhD Risiko-analise (204133, N915P)
 • PhD Natuurwetenskappe Onderwys (204118, N921P)