Prof Stuart Piketh

Prof Stuart Piketh

Professor en Direkteur vir die Skool vir Geo- en Ruimtelike Wetenskappe
  +27 18 299 1582
  stuart.piketh@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G36, Potchefstroom
PhD
Atmosferiese Navorsing
Research GateGoogle Scholar

Prof Lobina Palamuleni

Professor
  +27 18 389 2027
  lobina.palamuleni@nwu.ac.za
  Gebou A12, kamer 101, Mahikeng
PhD
Toegepaste Afstandswaarneming en Waterhulpbronbestuur
Research GateLinkedinOrcID

Dr Adeline Ngie

Senior Lectuktor
  +27 16 910 3551
  Adeline.Ngie@nwu.ac.za
  Gebou 8, Kamer 3, Vanderbijlpark
PhD (EM - UJ), MSc (EM - UJ), BSc Hons. (Geo. – UJ), BSc (Env. Sci. – UB)
GIS- en afstandwaarnemings-toepassings in Landboustudies en stedelike klimate
Research GateLinkedinOrcID
Ms Carli Steenkamp

Mej Carli Steenkamp

Lektor
  +27 18 299 1505
  carli.steenmkamp@nwu.ac.za
  Gebou E6, kamer G48, Potchefstroom
M. Omgewingsbestuur
Omgewingsevaluering, energiebestuur, omgewingsbestuur.

Prof Chris Munyati

Mede-professor
  +27 18 389 2325
  20562187@nwu.ac.za
PhD
Omgewingsbeoordeling; Plantanalise met behulp van afstandwaarneming

Dr Claudine Roos

Senior Lektor
  +27 18 299 1477
  claudine.roos@nwu.ac.za
Ph.D
Afvalbestuur, omgewingsouditering, omgewingsbestuurstelsels en geïntegreerde waterhulpbronbestuur

Dr Christo Coetzee

Senior Lektor
  +27 18 299 1630
  Christo.Coetzee@nwu.ac.za
  Gebou E4, Kamer 112, Potchefstroomkampus
BA Hons; MA; PhD
Ramp Risikobeperking en Komplekse Adaptiewe Stelsels
Research GateGoogle ScholarLinkedinOrcID

Prof Dewald van Niekerk

Professor
  +27 18 299 1634
  Dewald.vanniekerk@nwu.ac.za
  Gebou E4, Kamer 119, Potchefstroomkampus, Potchefstroom
B.A, B.A. Hons, M.P.M, Ph.d
Ramprisikovermindering en Sosio-ekologiese weerstandigheid
Research GateGoogle ScholarLinkedinOrcID

Dr. Livhuwani Nemakonde

Senior Lektor
  +27 18 299 1671
  24539155@nwu.ac.za
  Gebou E4, Kamer 117B, Potchefstroomkampus
BAgric (UniVen); BInstAgrar (hons) (UP); Magister in Ontwikkelingstudies (UFS); Magister in Openbare Administrasie (UP); PhD (NWU)
Research GateOrcID

Mnr Danie Boshoff

Lektor
  +27 16 910 3558
  danie.boshoff@nwu.ac.za
  Gebou 8, kamer G31, Vanderbijlpark
M.Sc. in Geografie
Omgewingsgeografie en volhoubaarheidskwessies

Dr Delia Ah Goo

Lektor
  +27 16 910 3457
  delia.ahgoo@nwu.ac.za
  Gebou 8, kamer G16, Vanderbijlpark
B.A. (Hons) (Rhodes), H.D.E. (PG) (U.P.E.), M.Sc. (NMMU), Ph.D. (Wits)
Stedelike geografie
Dr Dirk Cilliers

Dr Dirk Cilliers

Vakgroepvoorsitter en Senior Lektor
  +27 18 299 1589
  dirk.cilliers@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G36, Potchefstroom
M. Art et Sci., Ph.D.
GIS en Bewaringsbeplanning

Mnr Emile Hoffmann

Lektor
  +27 16 910 3347
  emile.hoffmann@nwu.ac.za
  Gebou 8, kamer G04, Vanderbijlpark
M.Sc. in Omgewingswetenskappe
GIS, Hidrologie, Omgewingsimpakstudies

Prof Frank Winde

Professor
  +27 16 910 3447
  frank.winde@nwu.ac.za
  Gebou 8, Kamer G41, Vanderbijlpark
MSc, PhD, Habilitasie (tweede PhD)
Omgewingsstudies, radio-ekologie (uraan), fluviale prosesse, water volhoubaarheid, mynbou-impak: besoedeling, gesondheidseffekte en geotegniese risiko, remediëring, stedelike hidrologie, karst, water-energie-nexus
Research GateGoogle ScholarExpert

Prof Hector Chikoore

Mede-professor
  +27 16 910 3447
  32945280@nwu.ac.za
  Gebou 8, Kamer G06, Vanderbijlpark
BSc (Zim), MSc, PhD (Zululand), Grad Dip Meteorologie (Australië)
Meteorologie, klimatologie, weerstoestande en klimaatsekstreme, klimaatsverandering
Research GateGoogle Scholar

Mr JJ Gregory

Lektor
  +27 18 389 2310
  jj.gregory@nwu.ac.za
  Gebou A12, Kamer 108, Mahikeng
MA in Geografie (UJ)
Stedelike Geografie
Prof Luke Sandham

Prof Luke Sandham

Mede Professor
  +27 18 299 1585
  luke.sandham@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G49, Potchefstroom
PhD
Fisiese Geografie; Omgewingsassessering
Research GateGoogle ScholarScopus
Mnr Manna Stander

Mnr Manna (JH) Stander

Lektor
  +27 18 299 1587
  manna.stander@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G56, Potchefstroom
MSc (Geografie en Omgewingsbestuur)
Menslike Geografie

Ms Namhla Mkiva

Hooflaboratoriumtegnikus
  +27 18 389 2327
  namhla.mkiva@nwu.ac.za
  Gebou A12Kamer 112, Mahikeng
MSc (NWU)
Klimaatsveranderlikheid en -verandering, veral ekstreme gebeure, Mirko- en sinoptiese klimatologie, interaksies op die klimaat-oppervlak

Me Ncobile Nkosi

Lektor
  +27 18 389 2357
  Ncobile.Nkosi@nwu.ac.za
MSc in Omgewingswetenskappe, PhD-kandidaat
Geomorfologie en Atmosferiese Wetenskappe

Me Nicole van Gessellen

Lecturerktor
  +27 18 389 2793
  Nicky.VanGessellen@nwu.ac.za
  Gebou A12, Kamer G06, Mahikeng
BSc (Dierkunde-Geografie), BSc Hons (Akwatiese Ekosisteemgesondheid), MSc (Ekotoksikologie)
Geography en Omgewingswetenskappee

Me Nisa Ayob

Lektor
  +27 18 389 2812
  23799110@nwu.ac.za
  Gebou A12, Kamer 110, Mahikeng
GIS, Storms en Klimatologie
Dr Roelof Burger

Prof Roelof Burger

Senior Lektor
  +27 18 299 4269
  roelof.burger@nwu.ac.za
  Gebou E6, kamer G37, Potchefstroom
MSc; Ph.D.
Atmosferiese Navorsing
Research Gate

Dr Sheldon Strydom

Senior Lektor
  +27 18 299 ****
  sheldon.strydom@nwu.ac.za
  Gebou A12, Kamer 107, Mahikeng
PhD (Landbouweerkunde)
Toegepaste Klimatologie
Research Gate
Mr Theuns de Klerk

Dr Theuns de Klerk

Lektor
  +27 18 299 1583
  theuns.deklerk@nwu.ac.za
  Gebou E6, kamer G50, Potchefstroom
MA
Geografie
Mrs Vernice Botha

Mev Vernice Botha

Sekretaresse / Administratiewe Assistent
  +27 18 299 1511
  vernice.swarts@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G46, Potchefstroom