Die Direkteurr,
IKS-stuntrum,
Faculteit Natuur- en Lanbouwetenskappe
Noordwes-Universiteit (Mafikengkampus)
HV Albert Luthuli & Universiteitsrylaan
P/B X2046 Mmabatho 2046
Noordwes,
Suid-Afrika
Tel: +27183892453
Fax: +27183892738
 
Ons vra asseblief dat alle direkte kommunikasie met die IKS-sentrum in Engels plaasvind. Indien u help in Afrikaans benodig, kontak asseblief die Fakulteit se Senior Skakelbeampte, Mej Ashleigh Pieterse by 0182992711 en sy sal as tussenganger van kommunikasie optree.