Nagraadse studieopsies binne die IKS-sentrum sluit in:

  • Magister Inheemse Kennisstelsels (MIKS) -2 jaar voltyds
  • Doktor in die Wysbegeerte (PhD) in IKS-3 jaar voltyds
  • Na-doktorale Navorsingsgenootskap-1 jaar (Hernubaar)