Welkom by die Laboratorium vir Molekulêre Modellering

Die Laboratorium vir Molekulêre Modellering val onder die Eenheid vir Chemiese Hulpbronveredeling


Toerusting gebruik:

  • HP Proliant AMD Opteron Cluster

Kontak ons:

Dr Cornie van Sittert

Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus

Eenheid vir Chemiese Hulpbronveredeling

Cornie.VanSittert@nwu.ac.za

018 299 2338