Prof Eno Ebenso
Posbeskrywing: 
Uitvoerende Dekaan: Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe
Telefoon: 
+27 16 910 3553
Fisiese adres: 
Gebou 8, Kamer G09, Vaaldriehoekkampus.