Die Noordwes-Universiteit (NWU) bied vanaf 29 Julie tot 3 Augustus 2019 verskillende aktiwiteite vir die Nasionale Wetenskapweek (NSW) op die Potchefstroom en Mahikengkampusse.

 

Nasionale Wetenskapweek Potchefstroomkampus: 29 Julie – 2 Augustus 2019

DATUM - TYD

LOKAAL

AKTIWITEIT

09:00 - 13:00

 

Biblioteekgras, Lover's Lane, gebou F5 en Wetenskapsentrum, gebou F24 Potchefstroomkampus.

  •      Leerders word in groepe begelei deur beamptes.

 

Uitstallings deur die eenheid vir omgewingswetenskappe en -bestuur: reënval, temperatuur, afval, GIS, ramp, risiko, paddas, akwatiese gesondheid, wetenskapsentrum, loopbaanvoorligting, regte.

13:00 - 14:00

Amphi-Teater

MIddagete

14:00 - 15:00

Biblioteekgras, Lover's Lane, gebou F5 en Wetenskapsentrum, gebou F24 Potchefstroomkampus.

  •      Leerders word in groepe begelei deur beamptes.

 

Uitstallings deur die eenheid vir omgewingswetenskappe en -bestuur: reënval, temperatuur, afval, GIS, ramp, risiko, paddas, akwatiese gesondheid, wetenskapsentrum, loopbaanvoorligting, regte.

03 Augustus 2019

08:00 - 13:00

Wetenskapsentrum, (Gebou F24), Lesingsaal

Raamwerk vir onderrig-wiskunde vir 'n robuuste begrip van 'n wiskundige simposium vir onderwysers van graad 7 - 12 vanaf verskillende skole.

Nasionale Wetenskapweek Mahikengkampus: 29 Julie – 2 Augustus 2019

29 Julie 2019

9:00 - 15:00

Lehurutshe Burgersentrum

Aanbiedings, debatte, vasvrae, loopbaanvoorligting, wiskundige speletjies en legkaarte.

29 Julie 2019

18:00

 

Gebou A5, Lesingsaal 106

Openbare lesing: Is die periodieke tabel van Mendeleev die beste wetenskaplike tafelidee ooit?

 

30 Julie 2019

9:00 - 15:00

Ramokonyane Sekondêr

Aanbiedings, debatte, vasvrae, loopbaanvoorligting, wiskundige speletjies en legkaarte.

30 Julie 2019

18:00

Gebou A5, Lesingsaal 106

Openbare lesing: Wat nou saak maak, is nie as die klimaat verander nie, maar eerder hoe die klimaat verander?

31 Julie 2019

9:00 - 15:00

Schweizer Reneke Hoër

Aanbiedings, debatte, vasvrae, loopbaanvoorligting, wiskundige speletjies en legkaarte.

1 Augustus 2019

9:00 - 15:00

Taung gemeenskapsaal

Aanbiedings, debatte, vasvrae, loopbaanvoorligting, wiskundige speletjies en legkaarte.

2 Augustus 2019

9:00 - 15:00

Ganyesa gemeenskapsaal

Aanbiedings, debatte, vasvrae, loopbaanvoorligting, wiskundige speletjies en legkaarte.