Wie is ons?

Scientiaeis een van drie Akademiese Studente Vereenigings binne die Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe. Hulle verteenwoordig die volgende sudievelde: 

  • Die Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe
  • Die Skool vir Rekenaarwetenskap n Inligtingstelsels
  • Die School vir Wiskundige en Statistiese Wetenskappe
  • Die Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika