Mrs Carina De Beer

Mev Carina van der Merwe

Administratiewe Assistent
  +27 18 299 2486
  Carina.deBeer@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G18, Potchefstroom
Nasionale Diploma (Bestuurende Assistent)
Koördinering van gebeure en konferensies
Mr Jako Viviers

Mnr Jako Viviers

Senior Dosent
  +27 18 299 1542
  jako.viviers@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G28, Potchefstroom
M. URP (Meesters in Stads- en Streekbeplanning)
Praktiese aspekte van beplanning, Omgewingsbeplanning, Stedelike Ontwerp, Stedelike Beplanning Ingenieur
Prof JE Drewes

Prof JE Drewes

Senior Lektor
  +27 18 299 2543
  ernst.drewes@nwu.ac.za
  Gebou G4, kamer G25, Potchefstroom
B. Art et Scien (Beplanning), M. Art et Scien. (Beplanning), Ph.D (Beplanning)
Plaaslike Beleid en Beplanning , Plaaslike Ekonomie , Beplanningswetgewing
Google Scholar

Prof Juaneé Cilliers

Vakvoorsitter vir Stads- en Streekbeplanning
  +27 18 299 2400
  Juanee.cilliers@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G13, Potchefstroom
Meesters in Stads en Streekbeplanning (2005); PhD Stads- en Streekbeplanning (2008); Meesters in Ekonomie (2010)
Volhoubare Ontwikkeling; Groen-beplanning
Research GateGoogle Scholar
Ms Karen Puren

Mej Karen Puren

Senior Dosent
  +27 18 299 2545
  Karen.puren@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G28, Potchefstroom
MURP (Meesters in Stads- en Strekkbeplanning); B Arch Stud (Argitektuur)
Stedelike ontwerp; kwalitatiewe navorsing; gemeenskapsdeelname in beplanning; beplanningsteorie
Ms Selna Cornelius

Mej Selna Cornelius

Junior Dosent
  +27 18 299 2544
  selna.cornelius@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G12, Potchefstroom
M. Art. et Scien. (Meesters in Stads- en Streekbeplanning)
Ontwikkelingsbeplanning, Informele Gemeenskapsontwikkeling en Volhoubare menslike nedersettings
Research GateGoogle ScholarLinkedin