SAAWK Speaker/Spreker

Spreker 1: Frans Boudewijn Waanders

 

Curriculum Vitae: Frans Boudewijn Waanders

Frans Boudewijn Waanders is op 2 April (eintlik 1 April) 1952 te Vanderbijlpark gebore.  In 1970 skryf hy by die PU vir CHO in vir die B.Sc-graad met Fisika en Geologie as hoofvakke en in Junie 1976 voltooi hy sy M.Sc-graad (Kernfiskika) en begin as geoloog by die Buffelsfonteinmyn, Stilfontein te werk.  In 1979 keer hy terug na die PU vir CHO waar hy as dosent aangestel word en met sy D.Sc studies in Kernfisika begin, wat hy in 1983 voltooi.  Gedurende 1986 en 1987 besoek hy Münster Universiteit, Duitsland en word in 1989 vir nog ‘n termyn uitgenooi na Münster waar hy die navorsing en doseerwerk in kernastrofisika voortsit.  In 1990 aanvaar hy ‘n pos by die Departement Geologie by die PU vir CHO en in 1992 word hy versoek om aan te sluit by die Departement Metallurgiese Ingenieurswese van die NWU en ‘n jaar later begin hy sy ingenieursstudies om te kan kwalifiseer vir registrasie as professionele ingenieur – hy voltooi dit in 1995. Na die herstrukturering van die Fakulteit in 1996 word hy oorgeplaas na die Skool vir Chemiese en Mineraalingenieurswese, en word hy in 1998 bevorder tot medeprofessor en in Maart 2002 tot professor, waarna hy ook aangestel word in die pos as direkteur van die Skool tot sy pensioenering in 2017.  Tans is hy adjunk-dekaan (Navorsing) van die Fakulteit op ‘n jaar-tot-jaar basis.

Hy het verskeie voordragte in kernfisika, kernastrofisika, geologie, Mössbauer-spektroskopie en orgideë op nasionale en internasionale konferensies gelewer.  Hy is die outeur/mede-outeur van meer as 300 publikasies in internasionale joernale/konferensies.  Hy was een van die drie geoloë wat die Vredefortgebied tot Wêreld Erfenisgebied laat verklaar het in 2005 tydens die UNESCO vergadering in Durban.

Hy is geregistreer as professionele ingenieur en as natuurwetenskaplike en is lid van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Mynbou en Metallurgie, Geologiese Vereniging van Suid-Afrika en die Instituut vir Fisika.  Hy vir ‘n aantal jare op die Raad van die Geologiese Vereniging gedien en dien tans op die Onderrigkomitee van die Ingenieursraad van Suid Afrika (ECSA).

Frans is getroud met Petro, ‘n dieetkundige wat haar eie privaatpraktyk besit.

Of die kort een: Frans is met Petro getroud en hulle het ‘n klomp katte, orgideë, broodbome en ‘n vol huis en moet binnekort met als trek!!

 

 

 

Spreker 2: Dr Jean I du Toit

 

Curriculum Vitae: Dr Jean I du Toit

Kort biografie

Nadat ek my nagraadse studies in chemie (PhD, MSc) voltooi het, het ek my fokus verander na wetenskaplike skryfwerk. As wetenskaplike skryfinstrukteur het ek ook verskeie lesings en werkswinkels in ander dissiplines aangebied, waaronder ingenieurswese, fisika, biochemie, mikrobiologie, stadsbeplanning, waternavorsing, gesondheidswetenskappe en publieke administrasie. Hierdie werkswinkels is vanaf eerstejaarsvlak tot op nagraadse vlak aangebied. Bykomend ondersteun ek talle individuele studente en dosente met taalversorging en Turnitin.

 

Ervaring in skryfwerk (en kommunikasie):

 • 2 jaarkursusse vir Chemiehonneurs en -nagraadse studente by die NWU se Potchefstroomkampus (2017 tot op hede).
 • 3 semestermodules: Akademiese geletterdheid (1ste jaar) en ingenieurskommunikasie (2de jaar) by die NWU se Potchefstroomkampus (2021, 2020, 2016).
 • 7 kortkursusse oor die skryf van 'n vakspesifieke verslag (6-10 sessies) vir stads- en streekbeplanningstudente (1ste, 2de en 3de jaar) en ingenieurswesestudente (1ste jaar) (2017-2020).
 • 15 werkswinkels (2-4 dae lank) wat jaarkursusonderwerpe dek vir honneursstudente in chemie (UP), meestersgraadstudente in chemie (c*change Good Research Practice), honneursstudente in plantkunde en mikrobiologie (NWU se Mahikengkampus), meestersgraad- en PhD-studente in gesondheidswetenskappe (NWU se Potchefstroomkampus), en honneursstudente in chemie (NWU se Mahikengkampus) (2017-2021).
 • 5 kort werkswinkels vir nagraadse studente in chemie, biochemie, fisika, geesteswetenskappe en ingenieurswese op spesiale afspraak van die NWU-kantoor vir navorsingsondersteuning (2019).
 • 2 kort werkswinkels vir nagraadse studente uit alle dissiplines op spesiale afspraak van die NWU-biblioteekopleidingsprogram (2018).
 • 3 uitgenooide aanbiedings vir studente in chemie, ingenieurswese, gesondheidswetenskappe, stads- en streekbeplanning, fisika en waternavorsing by die NWU se Potchefstroomkampus (2016-2021).
 • Skryfsentrum-inhoudontwikkelaar (2014-2016) en -konsultant (2014-2016, 2009-2010).
 • 2 internasionale konferensieaanbiedings (2016, 2015).
 • 1 internasionale konferensieplakkaat (2018).
 • Woon 5 konferensies en werkswinkels by: SciCOM 100, NWU Interkulturele kommunikasie, NWU Hoe om rubrieke in assessering te skep en te gebruik, NWU Die skryf van toelaevoorstelle - skryf en kommunikasie, en D‐media Storyline kursus (gevlegte leer) (2018, 2015).

Akademiese ervaring:

 • Dosent (Noordwes-Universiteit): Ingenieurskommunikasie (2021, 2020), akademiese geletterdheid (2016, 2013) en chemie (2015).
 • Postdoktorale genoot (Noordwes-Universiteit, CRB Homogene Katalise en Sintese) (2013-2017).
 • Assistent-studieleier vir M.Sc-student in chemie (Noordwes-Universiteit) (2013-2016).
 • Voorgraadse fasiliteerder vir 1ste jaar studente in chemie (Noordwes-Universiteit) (2005-2007).

Uitsette:

 • 7 publikasies
 • Proefskrif en verhandeling (2009,2012).
 • 8 internasionale mondelinge aanbiedings.
 • 15 nasionale mondelinge aanbiedings.
 • 2 internasionale plakkaataanbiedings.
 • 5 nasionale plakkaataanbiedings.