Botany Centennial: News

Spesiale uitgawe ter herdenking van Plantkunde se eeufees is in Bothalia (Vol. 51 No.1) gepubliseer!

Volg asb die volgende skakel vir toegang tot die artikels en vir verdere verspreiding: https://www.abcjournal.org/index.php/BothaliaABC/issue/view/15 

 

Neem asb kennis dat die Gala funksie uitgestel is tot volgende jaar. Ons hou u op hoogte! 

 

Volg asb die onderstaande skakel na die verskeie koerantberigte wat in die Potchefstroom Herald verskyn het ter viering van Plantkunde se Eeufees

https://potchefstroomherald.co.za/ (Die berigte kan onder die 'Community' skakel gesien word)

Indien u sukkel om die berigte op te spoor kan die volgende soekwoorde by die soek blokkie ingetik word, wat u dan na die verkeie berigte sal neem:

'urban ecology'; 'restoration ecology'; 'water en algnavorsing aan die NWU'

 

Van die Botaniese Tuin

Franci Greyling van die Vakgroep Skryfkuns, Skool vir Tale van die Noordwes-Universiteit het onlangs 'n navorsingsartikel getiteld "'Ek loop hier in 'n labirint'-Digitale kinderverse in 'n botaniese tuin: performatiwiteit en rasionaliteit" in Stilet gepubliseer. Die NWU Botaniese Tuin figureer deurgaans in die artikel. Sy het bygevoeg dat die NWU Botaniese Tuin 'n onontbeerlike rol gespeel het in dié navorsing. Sien onderstaande opsomming. Kontak Franci by franci.greyling@nwu.ac.za vir 'n volledige weergawe.

Opsomming van 'Ek loop hier in die labirint'-Digitale kinderverse in 'n botaniese tuin: performatiwiteit en rasionaliteit:

Plekspesifieke digitale literatuur (mobiele literatuur, lokatiewe literatuur) bied kenmerkende leeservarings wat nie noodwendig aan die hand van bestaande leesraamwerke verstaan kan word nie. In die artikel word performatiwiteit as moontlike raamwerk voorgestel om die verweefde wisselwerking kenmerkend van digitale literatuurinstallasies te verstaan. Beskou vanuit ʼn materieel-semiotiese perspektief word vier modusse van performatiwiteit (ruimtelike, ingeplaaste, tekstuele en beliggaamde performatiwiteit) ondersoek en toegepas op die kinderverse in die Byderhand plekspesifieke digitale literatuurinstallasie in die NWU Botaniese tuin. Die artikel argumenteer dat plekspesifieke digitale literatuur veelfasettig, relasioneel, dinamies en performatief van aard is, en dat die deelnemer ʼn integrale rol in die uitvoering en realisering van die werk speel.

Beurs toegeken aan Liné Pretorius

Liné Pretorius het 'n beurs ontvang van Plantkunde, Nagraadse Werwing en Bemarking en Studente Werwing by die NWU as deel van Plantkunde se 2020 Eeufeesvierings. Hiermee haar reaksie: 

I sincerely wish to thank the Department of Botany for this exceptional honour of being part of the 100th-anniversary celebrations. It was such an overwhelming feeling when I heard that I was the best performing student pursuing studies in Botany at a postgraduate level and the winner of the R10 000 bursary. I feel so blessed, not just for this privilege but also for the opportunity to study in this extraordinary field.

To study Botany especially in South Africa with its rich diversity is a privilege and not many students appreciate it while studying. I started with Botany and Zoology in my first year and I thought that I was going to hate Botany. But the courses we did in the undergraduate studies was remarkable and I learnt that I was passionate about plants and how they work. One of the things I learnt that had an extraordinary impact on my life was the process of photosynthesis. How plants give energy and oxygen in such a unique and complex way. People won Nobel prizes on this subject, but its complexity is so remarkable that there is still so much that is not known yet. I realized through this that nature is so complex and we have so much to learn. For me, I feel with my studies so much closer to my Creator.

I also want to take time to thank all the lecturers I had; it was people to whom I can look up to. People with knowledge, passion and each with their amazing personalities.

If I can have my undergraduate studies all over again, I would definitely choose to do the same.

From me to you thank you for this privilege, I am so thankful, and I am so excited to begin my postgraduate studies in tissue culture of Chenopodium quinoa. I hope that I can one day have a great contribution to the Botany field.

Kind regards

Liné Pretorius