Personeel - Landbou

   Prof Carl (Charlie) Reinhardt

  Professor
  083 442 3427
  37079573@nwu.ac.za
  Gebou E4, Potchefstroomkampus
  PhD

   Dr Dimakatso Ramphisa

  Dosent
  +27 18 299 1080
  dimakatso.ramphisa@nwu.ac.za
  Gebou E6, kamer G56, Potchefstroomkampus
  MSc Fisiese grondhulpbronne, PhD Grondkunde
  Fisiese grondhulpbronne, Grondkunde

   Dr George van Zijl

  Senior Dosent
  +27 18 299 2335
  george.vanzijl@nwu.ac.za
  Gebou E6, kamer G, Potchefstroomkampus
  PhD Landbouwetenskappe
  Landbou

   Dr Gerhard du Preez

  Senior Lektor
  +27 18 299 2723
  gerhard.dupreez@nwu.ac.za
  Gebou E6, Kamer G29, Potchefstroomkampus
  PhD Omgewingswetenskappe
  Agriculture

   Dr Lindah Muzangwa

  Senior Lektor
  +27 18 285 2731
  Lindah.Muzangwa@nwu.ac.za
  Gebou E4, Kamer G50, Potchefstroomkampus
  PhD Landbou Gewaswetenskap
  Agronomie, Volhoubare Gewasstelsels

  Prof Nomali Z. Ngobese

  Medeprofessor
  018 299 1587
  Nomali.Ngobese@nwu.ac.za
  Gebou E4, Kamer G47, Potchefstroomkampus
  PhD Biohulpbronstelsels
  Agronomie: produksie van voedselgewasse en onderbenutte plante