Personeel

   Mev Carina van der Merwe

  Administratiewe Assistent
  +27 18 299 2486
  Carina.deBeer@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G18, Potchefstroomkampus
  Nasionale Diploma (Bestuurende Assistent)
  Koördinering van gebeure en konferensies

   Mnr Jako Viviers

  Senior Dosent
  +27 18 299 1542
  jako.viviers@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G28, Potchefstroomkampus
  M. URP (Meesters in Stads- en Streekbeplanning)
  Praktiese aspekte van beplanning, Omgewingsbeplanning, Stedelike Ontwerp, Stedelike Beplanning Ingenieur

   Prof JE Drewes

  Senior Lektor
  +27 18 299 2543
  ernst.drewes@nwu.ac.za
  Gebou G4, kamer G25, Potchefstroomkampus
  B. Art et Scien (Beplanning), M. Art et Scien. (Beplanning), Ph.D (Beplanning)
   Plaaslike Beleid en Beplanning , Plaaslike Ekonomie , Beplanningswetgewing

   Dr Karen Puren

  Senior Dosent en Vakgroepvoorsitter
  +27 18 299 2545
  Karen.puren@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G28, Potchefstroomkampus
  MURP (Meesters in Stads- en Strekkbeplanning); B Arch Stud (Argitektuur)
  Stedelike ontwerp; kwalitatiewe navorsing; gemeenskapsdeelname in beplanning; beplanningsteorie

   Mej Selna Cornelius

  Lektor
  +27 18 299 2544
  selna.cornelius@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G28, Potchefstroomkampus
  M. Art. et Scien. (Meesters in Stads- en Streekbeplanning)
  Ontwikkelingsekonomie in beplanning, gemeenskapsgebaseerde beplanning, deelnemende beplanning, kwalitatiewe navorsing