Welkom by die Eenheid vir Bedryfswiskunde en Informatika

Die Eenheid vir Bedryfswiskunde en Informatika fokus op toegepaste navorsing op die gebied van finansiële risiko-bestuur en modellering van telekommunikasietoepassings en op basiese navorsing in die wiskundige-, ekonomiese- en rekenaarwetenskappe. Die toegepaste navorsing word in noue samewerking met genote uit die twee genoemde sektors gedoen.

Beskrywing
Deur die Eenheid vir BWI se fokus in basiese en toegepaste (gerigte) navorsing in die bogenoemde dissiplines, sowel as opleiding van nagraadse studente, ondersteun die Eenheid die volgende entiteite:

  • Die Sentrum vir Bedryfswiskunde en Informatika
  • Die Telkom Sentrum vir Modellering van Telekommunikasie toepassings
  • Die Skool vir Rekenaar, Statistiese en Wiskundige Wetenskappe
  • Die Vakgroep Natuurwetenskap- en Tegnologie Onderwys (van die Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe)