Nuus & Gebeure

Aansoeke vir 2018 is gesluit. 

Studierigtings

Navorsingsentiteite

Sentrums

Laboratoria

“Live in the serene peace of laboratories and libraries” – Louis Pasteur

“No amount of experimentation can ever prove me right; a single experiment can prove me wrong” – Albert Einstein

Kom in aanraking