Third year students and off-campus persons interested in persuing        a BSc-honours degree in 2019 in Geography, Geology or Disaster Risk Studies are herby invited to attend our information session. 


Date: 9 October 2018

Time: 16:15

Venue: North-West University, Potchefstroom Campus, Building E4, Room G44


Honours applications for the above mentioned programmes will be open online                    until 30 October 2018. 

Selection will take place middle November 2018. 

 Derdejaars en persone van afkampus wat graag in 2019 met 'n Bsc-   honneursgraad in Geografie, Geologie of Ramp Risikobestuur wil         voortgaan, word hiermee uitgenooi om ons inligtingsessie by te woon.


 Datum: 9 Oktober 2018

 Tyd: 16:15

 Plek: Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus, Gebou E4, Kamer G44


 Honneursaansoeke vir die bogenoemde grade sluit aanlyn op 30 Oktober 2018. 

 Keuring vind middel November plaas.