Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels

Wat is Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels?

Hierdie program en kurrikulum is so saamgestel dat studente bekwaam is om die veld van inligtingstegnologie met selfvertroue te betree en om 'n waardevolle diens aan die industrie in Suid-Afrika en elders in die wêreld te lewer. Die kurrikulum is ontwerp na beplanningsessies met individue in die bedryf. Dit bestaan ​​hoofsaaklik uit rekenaarmodules met inhoud gebaseer op die inhoud van die internasionale kurrikulum, Rekenaarkurrikulums: Rekenaarwetenskap. Die hoofstrome is programmering in die breër sin, stelselanalise en -ontwerp en databasisse. Hierdie strome word ondersteun deur die tradisionele en moderne rekenaarmodules sowel as sommige modules van Statistiek, Wiskunde, Rekeningkunde en Ondernemingsbestuur. Die kurrikulum is op so 'n wyse saamgestel dat dit tred hou met moderne ontwikkeling. Klem word onder andere geplaas op die ontwerp, ontwikkeling (ook programmering) en aflewering van gerekenariseerde stelsels, die oplossing van IT-verwante probleme, bestuur van inligting en inligtingsbronne en entrepreneurskap. Leer meer