Kontak Ons

Potchefstroomkampus

Posadres:
Privaaat Sak X6001
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

Fisiese Adres:
Gebou F24
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2531

Algemene Kontak:

Me Zelda Friesling
018 299 4239


Mahikengkampus

Ons vra dat alle kommunikasie met ons Mahikengkampus asseblief in Engels plaasvind.

Me Lerato Molebatsi
Noordwes-Universiteit (Mahikengkampus)
Wetenskapsentrum
Privaatsak x2046, Mmabatho, 2735
Tel: (018) 389 2606/7
Fax: (018) 389 2052
E-pos: lerato.molebatsi@nwu.ac.za