Ons vra dat alle kommunikasie met CARST asseblief in Engels plaasvind.


Die Direkteur,

CARST,
Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe,
Noordwes-Universiteit (Mahikengkampus);
H/V Albert Luthuli & Universiteites Rylaan;
Privaatsak X2046,
Mmabatho 2046;
Noordwes,
Suid-Afrika
 

E-pos: victor.tshivhase@nwu.ac.za;

Tel: +27 18 389 2754/57