IT Afstandsleer nou beskikbaar:

Die NWU se Fakulteit Natuur- en Landbouwetenskappe bied vanaf 2018 ons drie (3) jaar BSc Rekenaarwetenskap en Inligtingstegnologie-graad aan in die vorm van afstandsleer.

Hierdie graad is gelykstaande aan die driejarige BSc Rekenaarwetenskap- en Inligtingtegnologie-graad wat deur die fakulteit as ʼn voltydse graad aangebied word.

Let asseblief daarop dat huidige voltydse studente nie kan oorskakel na afstandsonderrig nie. Slegs studente wat eerstejaars in 2018 sal wees, kan inskryf vir die BSc IT afstandsleer.


Hoe die graad werk:

Studente wat vir die graad ingeskryf is draf nie op kampus klas nie maar werk eder op hul eie van die huis af. Werkstukke sal via eFundi of deur die beskikbare Leerondersteuningsentrums (LSC) inhandig kan word.

Kontak/fasiliteringsessies waarna verwys word as Interaktiewe Witbord Sessies (IWB's) sal beskikbaar wees vir ingeskrewe studente by die LSC's. Bywoning van hierdie sessies is nie verpligtend nie. Opgeneemde kontaksessies word ook op die UODL webwerf geplaas.

Die universiteit sal met hierdie studente sal via eFundi en SMS kommunikeer.

Wat is die minimum vereistes vir BSc IT afstandsonderrig?

 • Nasionale Senior Sertifikaat met universiteitstoelating tot Diploma- of Baccalaureusgraadstudie, of gelykwaardige kwalifikasie.
 • Toelatingspunttelling (APS) van 26
 • Minimum Wiskunde (nie wiskunde geletterdheid nie)  telling van 50% of meer op graad 12 vlak. Wiskunde vlak 4 (50 - 59%).
 • Spesifieke Vereistes:
  • Basiese Rekenaargeletterdheid
  • Toegang tot 'n rekenaar of skootrekenaar met 'n Microsoft Windows 7, 8 of 10 bedryfstelsel, insluitend toegang tot die internet vanaf die rekenaar of skootrekenaar.
  • Microsoft Office 2016 of Office 365. Geregistreerde studente van die NWU sal Office 365 ProPlus gratis kan installeer.
  • Dit is VERPLIGTEND en die verantwoordelikheid van die student om die nodige tegnologie soos 'n rekenaar en selfoon te kry wat aan die minimum vereistes van die NWU voldoen, naamlik: Wi-Fi-enabled, Windows-, Android- of Apple-bedryfstelsel, 3G-enabled (verkieslik) en 32 Gig (verkieslik).

Kontak inligting:

Administrateur: 018 285 5900

Vir meer inligting, verwys asseblief na die Inligtingsboekie wat deur die Eenheid vir Afstandsleer (UODL) beskikbaar gestel word.