Wat is Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels?

Daar is ʼn groot aanvraag in Suid-Afrika en Internasionaal vir rekenaarwetenskaplikes en inligtingstegnoloë. Die verskillende programme in die Skool vir Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels se doel is om graduandi toe te rus met die toepaslike ervaring en vaardighede in die veld van Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels.

Die doel is om studente toe te rus met volledige en stelselmatige kennis en vaardighede van ten minste een moderne en relevante programmeringstaal, fases van ʼn stelselontwikkelingslewensiklus, databasistegnieke en tegnologieë, IT projekbeplanning- en bestuurstegnieke, en gebruikerskoppelvlakke. Hulle behoort in staat te wees om op ʼn professionele en etiese wyse by te dra tot die ontwerp, ontwikkeling en aflewering van gerekenariseerde stelsels, volgens besigheidsbehoeftes en beginsels. Daar word van studente verwag om die waarde van inligting in besighede te verstaan, en kennis te dra van die funksionering en verwerking van inligtingsbronne, om sodoende ʼn betekenisvolle bydrae te maak tot strategiese besluitneming en die bestuur van inligting en inligtingsbronne.

Met die basiese en toegepaste vaardighede wat die student verkry deur die suksesvolle voltooiing van hierdie kwalifikasie(s), is hy / sy ook voorbereid om aan te gaan met nagraadse studie in die veld van Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels NQF vlak 8, dus ʼn BSc Hons graad of ʼn nagraadse diploma.

 

Loopbaanmoontlikhede

Dr is verskeie loopbaanmoontlikhede, onder andere:

 • Programmeerder / Programmer;
 • Programmatuuringenieur / Software Engineer;
 • Toepassingsontwikkelaar / Application developer;
 • Stelseladministrateur / Systems administrator;
 • Stelselontleder en ontwerper / Systems analyst and designer;
 • Besigheidsontleder / Business analyst;
 • Databasisadministrateur en ontwerper / Database administrator and designer;
 • BI ontwikkelaar / Business intelligence developer;
 • Projekleier / Project leader;
 • Entrepreneur;
 • IT-bestuurder / Information Technology Manager;
 • Navorser / Researcher.

Spesialisgeleenthede bestaan ook in velde soos byvoorbeeld datawetenskap, inligtingsekuriteit en kwaliteit, mobiele en webtoepassings, en rekenaarnetwerke.

 

Programme:

 

Potchefstroom

Mahikeng

VAAL

BSc in IT

X

kontak en afstand

(1ste year 2018)

 

X

BSc Fisika en Rekenaarwetenskap / Physics and Computer Science

x

x

 

BSc Chemie en Rekenaarwetenskap  / Chemistry and Computer Science

 

x

 

BSc Rekenaarwetenskap en Elektronika / Computer Science and Electronics

 

x

 

BSc Rekenaarwetenskap  en Statistiek / Computer Science and Statistics

x

 

x

BSc Rekenaarwetenskap  en Wiskunde / Computer Science and Mathematics

x

x

 

BSc Rekenaarwetenskap  en Ekonomie / Computer Science and Economics

x

 

x

BSc in Omgewingswetenskappe met Geografie en Rekenaarwetenskap / Environmental Sciences with Geography and Computer Science

x

x

 

Uitgebreide BSc met Chemie en Rekenaarwetenskap  / Extended BSc with Chemistry and Computer Science

 

X

 

Uitgebreide BSc met Rekenaarwetenskap en Elektronika / Extended BSc with Computer Science and Electronics

 

x

 

Uitgebreide BSc in Omgewingswetenskappe met Geografie en Rekenaarwetenskap / Extended BSc in Environmental Sciences with Geography and Computer Science

 

x

 

Uitgebreide BSc in Rekenaarwetenskap en Wiskunde / Extended BSc with Computer Science and Mathematics

 

x

 

Uitgebreide BSc in Fisika en Rekenaarwetenskap / Extended BSc with Physics and Computer Science

 

x

 

Uitgebreide BSc in IT / Extended BSc In IT

 

 

x

UNIVPREP: BSc in IT

x