Posadres:
Lab vir Elektronmikroskopie
Chemiese Hulpbronveredeling
Privaatsak X6001
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2520

Fisiese adres:
Lab vir Elektronmikroskopie
Chemiese Hulpbronveredeling
Gebou G10, Kamer G24
Potchefstroomkampus
Noordwes-Universiteit
Potchefstroom
2531

Algemene kontak:

Dr Louwrens R. Tiedt
Hoof: LEM
(018) 299 2525

Kaarte