Personeel

Administrasie

CRB Direkteur

   Prof Henning Krieg

  +27 18 299 1669
  henning.krieg@nwu.ac.za
  Gebou G9, Kamer 103, Potchefstroomkampus
  Membraan Tegnologie

Administrateur

  Ms Mokgaetsi Mohlabi

  018 299 1668
  Mokgaetsi.Mohlabi@nwu.ac.za
  Gebou G9, Kamer 103, Potchefstroomkampus

Finansiële Beampte

  Mev Hestelle Stoppel

  018 299 2196
  Hestelle.Stoppel@nwu.ac.za
  Gebou G9, Kamer 109, Potchefstroomkampus

Nagraadse koördineerder, Senior Lektor

  Dr Jean Du Toit

  018 299 1667
  DuToit.Jean@nwu.ac.za
  Gebou G09, Kamer 108, Potchefstroomkampus

BGV Bestuurder

  Dr Aviwe May

  +27 18 299 2348
  Aviwe.May@nwu.ac.za
  Gebou G6, Kamer G12, Potchefstroomkampus
  PhD
  Laboratoriumspesialis

Navorsingsgroepleiers

Navorsingsgroep: Atmosferiese Chemie

   Prof Pieter van Zyl

  +27 18 299 2353
  pieter.vanzyl@nwu.ac.za
  Gebou G8, kamer C212, Potchefstroomkampus
  BSc (Chemie en Toegepaste Wiskunde), BSc Hons (Chemie), MSc (Chemie), PhD (Chemie)
  Atmosferiese chemie en omgewings Cr(VI) chemie

Navorsingsgroep: Katalise en Sintese

Dr Frans Smit

  Dr Frans Smit

  018 299 2356
  frans.smit@nwu.ac.za
  Gebou G08, Kamer G11, Potchefstroomkampus
  PhD
  Organiese sintese

Navorsingsgroep: Elektrochemie vir Energie en Omgewing

   Prof Cobus Kriek

  +27 18 299 2345
  Cobus.Kriek@nwu.ac.za
  Gebou G8, kamer 107, Potchefstroomkampus
  PhD Chem, MSc Chem, MSc Appl Sci Chem Eng, MBA
  Elektrokatalise, fotokatalise, en foto-elektrokatalise vir skoon en hernubare energie

Navorsingsgroep: Laboratorium vir Toegepaste Molekuulmodellering

Prof Cornie van Sittert

  Prof Cornie van Sittert

  +27 18 299 2338
  Cornie.VanSittert@nwu.ac.za
  Gebou G08, Kamer G01, Potchefstroomkampus
  PhD (Chemie), MSc (Molekuulmodellering), MSc (Chemie), Diploma in Tersiêre Onderwys

Navorsingsgroep: Hidrometallurgie

   Mnr Derik van der Westhuizen

  +27 18 299 2346
  Derik.VanDerWesthuizen@nwu.ac.za
  Gebou G1, kamer 108, Potchefstroomkampus
  MSc
   Hidrometallurgie en Skeidingwetenskappe

Navorsingsondersteuningsdiensteleiers

Hooflaboratoriumspesialis

  Dr Johan Jordaan

  +27 18 299 2349
  johan.jordaan@nwu.ac.za
  Gebou G6, Kamer G05, Potchefstroomkampus
  PhD (Organiese Chemie)
  Analitiese Spesialis

Navorsingsondersteuningsdienste: Laboratorium vir Elektronmikroskopie

   Dr Anine Jordaan

  +27 18 299 2525
  Anine.Jordaan@nwu.ac.za
  Gebou G10, Kamer G21, Potchefstroomkampus
  BSc, BSc Hons, MSc, PhD
  Elektronmikroskopie, Ligmikroskopie, Biologie, Plantkunde, Plantanatomie