Laboratorium vir Toegepaste Molekuulmodellering (LAMM)

Welkom by die Laboratorium vir Toegepaste Molekuulmodellering (LAMM)

Die Laboratorium vir Toegepaste Molekuulmodellering val onder die Navorsingsfokusarea vir Chemiese Hulpbronveredeling


Toerusting gebruik:

  • HP Proliant AMD Opteron Cluster

Kontak ons:

Prof Cornie van Sittert

Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus

Eenheid vir Chemiese Hulpbronveredeling

Cornie.VanSittert@nwu.ac.za

018 299 2338