Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels

Wat is Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels?

Die program en kurrikulum is op so manier saamgestel dat studente gekwalifiseerd is om in die veld van inligtingstegnologie met vertroue in te stap en ʼn waardevolle diens vir die industrie in Suid-Afrika asook wêreldwyd te lewer. Die kurrikulum is ontwerp na afloop van beplanningsessies met individue in die industrie. Dit bestaan hoofsaaklik uit rekenaar-modules met inhoud gebaseer op die inhoud van die internasionale kurrikulum, Computing Curricula: Computer Science. Die hoof strome is programmering in die breër sin, sisteem analisering en ontwerp en databasis. Die strome word deur die transisionele en moderne rekenaar-modules ondersteun asook sommige modules vanaf Statistiek, Wiskunde, Rekeningkunde en Besigheidsbestuur. Die kurrikulum is saamgestel op so manier dat dit op datum bly met die nuutste moderne ontwikkeling daarvan. Onder andere, word die klem op ontwerp, ontwikkeling (ook programmering) en verlossing van rekenaar sisteme, die oplossing van IT verwante probleme, bestuur van inligting en inligtingsbronne en entrepreneurskap geplaas. ʼn Volledige kursusuiteensetting is in die nuutste weergawe van die jaarboek beskikbaar.

 

Rekenaarwetenskap:

 • Die ontwerp en begrip van rekenaars en rekenaarprosesse  
 • Die begrip van algoritmes en inligtingsprosesse
 • Ontwerp van sagte- en hardeware
 • Toeristiese studies, eksperimentele metodes en ingenieursontwerpe (Alles in een dissipline)
 • Die meer formele items wat deur die industrie vereis word

 

 Inligtingstelsels:

 • Die inligtingsisteem funksie (hulpbronne en dienste)
 • Sisteemontwerp
 • Informatika (gebruik is sekere akademiese kringe)
 • Die “skepping” en hardloop van “sisteme”

 

Rekenaarwetenskap en Inligtingstelsels bestaan uit die volgende vakke:

 • Inleiding tot rekenaars en programmering
 • Programmering vir ingenieurs I (C++)
 • Grafiese koppelvlakprogrammering I
 • Programmering I
 • Programmering vir ingenieurs (Visual Basic)  
 • Grafiese koppelvlakprogrammering II
 • Programmering II
 • Stelselontleding I
 • Besluitsteunstelsels I
 • Datastrukture en algoritmes
 • Stelselontleding- en ontwerp II
 • Databasisse I
 • Deskundige stelsels
 • Kommunikasievaardighede
 • Bedryfstelsels
 • Kunsmatige intelligensie
 • Databasisse II
 • Rekenaarnetwerke
 • IT-ontwikkelings
 • Besluitsteunstelsels II