Prof R.J. (Cobus) Kriek

Prof Kriek het in 1994 sy MSc in Chemie getitel 'Skeiding van Pt (IV), Pd (II) en Rh (III) deur middel van Differensiële Fotokatalitiese Reduksie', behaal sy PhD in Chemie getitel  'Skeiding van Platinumgroepmetale: Photocatalytic Reduction and Complexation Equilibria van Pt (IV), Pd (II) en Rh (III) 'in 1998 behaal by die Universiteit van Stellenbosch, Suid-Afrika. Nadat hy in 1999 'n MBA Omgewingsbestuur-graad van die Universiteit van Lincoln (VK) behaal het, het hy by MINTEK, die Raad vir Minerale Tegnologie in Suid-Afrika, in die omgewing van omgewingsbestuur en besigheidsontwikkeling gewerk. In Oktober 2004 het hy by die Noordwes-Universiteit se Departement Chemie op hul Potchefstroomkampus aangesluit. Gedurende 2008 het hy 'n MSc in Toegepaste Wetenskap in Chemiese Ingenieurswese aan die Universiteit van Kaapstad voltooi wat met die uitloging van geselekteerde platinumgroepmetale werk.