Algemene Kontak:

Posadres:

Privaatsak X 6001

Potchefstroom

2520  

Suid-Afrika

Fisiese Adres:

Fokusarea vir Menslike Metabolomika

Gebou F3 – Biochemie

Noordwes-Universiteit 

Potchefstroom

Algemene Kontak Persoon:

Mev Hettie Meyer – Sekretaresse

018 299 2307

hettie.meyer@nwu.ac.za