Personeel

   Me Lerato Molebatsi

  Mahikeng Wetenskapsentrum Bestuurder
  +27 18 389 2602
  lerato.molebatsi@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 1012, Mahikengkampus

  Mogomotsi Moeng Mr

  Senior Administratiewe Beampte
  018 299 4239
  23016108@nwu.ac.za
  Gebou F24, Potchefstroomkampus
  BSc Hons in Geografie en Omgewings Studies