Welkom by die  Skool vir Biologiese Wetenskappe

Die Skool vir Biologiese Wetenskappe se visie is om relevante, waardegedrewe opleiding en navorsing van internasionale gehalte te lewer wat fokus op ons bestaande kundigheid in die veld van omgewingswetenskappe. Ons bied ook ’n unieke BSc graad in Toerisme aan waar die spesifieke vakdissiplines van Dierkunde, Plantkunde en Geografie met Toerisme gekombineer word. Die struktuur van die Skool bestaan uit drie basiese biologiese dissiplines, naamlik Dierkunde, Mikrobiologie en Plantkunde. Die akademiese personeel in die Skool is hoogs geskool en almal beskik oor ’n PhD graad en 60% is deur die NNS (Nasionale Navorsingstigting) as bewese of internasionale navorsingsleiers geëvalueer. Die samestelling van ons vier Honneurs programme vorm die basis vir omvattende multidissiplinêre opleiding en navorsing waardeur studente toegerus en gevorm word tot gebalanseerde omgewingswetenskaplikes.

Navorsingsprojekte word aangebied in omgewingsbestuur, ekologiese remediëring en volhoubare bestuur, biodiversiteit en bewaringsekologie, waterwetenskappe en geïntegreerde plaagbestuur. Die vier kurrikulums het ’n sterk omgewingsbestuur grondslag wat beteken dat ons studente hoog in aanvraag deur die marksektor is. Alle nagraadse navorsing word in die Eenheid vir Omgewingswetenskappe en Bestuur uitgevoer.

Omgewingswetenskaplikes funksioneer as akademikusse, navorsers en natuurbewaarders, as omgewingsbestuurders, -konsultante, -impakassesseerders en in die toerismebedryf.