Welkom by die  Skool vir Biologiese Wetenskappe

Die Skool vir Biologiese Wetenskappe se visie is om relevante, waardegedrewe opleiding en navorsing van internasionale gehalte, wat op ons bestaande kundigheid in die veld van omgewingswetenskappe fokus, te lewer. Ons bied ook ’n unieke BSc-graad in Toerisme aan. Hier word die  vakdissiplines van Dierkunde, Plantkunde en Geografie met Toerisme gekombineer. Die struktuur van die Skool bestaan uit drie basiese biologiese dissiplines, naamlik Dierkunde, Mikrobiologie en Plantkunde. Die akademiese personeel in die Skool is hoogs opgelei, almal beskik oor ’n PhD graad en 60% is deur die NNS (Nasionale Navorsingstigting) as bewese of internasionale navorsingsleiers geëvalueer. Die samestelling van ons vier honneurs programme vorm die basis vir omvattende multidissiplinêre opleiding en navorsing waardeur studente toegerus en gevorm word tot gebalanseerde omgewingswetenskaplikes.

Navorsingsprojekte word aangebied in omgewingsbestuur, ekologiese remediëring en volhoubare bestuur, biodiversiteit en bewaringsekologie, waterwetenskappe en geïntegreerde plaagbestuur. Die vier kurrikulums het ’n sterk omgewingsbestuur grondslag wat beteken dat ons studente hoog in aanvraag deur die marksektor is. Alle nagraadse navorsing word binne die Eenheid vir Omgewingswetenskappe en -bestuur uitgevoer.

Omgewingswetenskaplikes funksioneer as akademikusse, navorsers en natuurbewaarders, as omgewingsbestuurders, -konsultante, -impakassesseerders en in die toerismebedryf.


Nuus

 

Vakgroep Mikrobiologie by "South African Society of Microbiology" Konferensie, April 2018

Vier-en-twintig verteenwoordigers van die vakgroep Mikrobiologie het onlangs die konferensie van die "South African Society of Microbiology (SASM)" te Mulderdrift, Johannesburg vanaf 4 - 7 April bygewoon....  (Lees meer)

 

Noord-Wes Universiteit maak golwe by die onlangse Jaarlikse Konferensie van die "Southern African Society for Aquatic Sciences"

Dertig akademici, postdoks, en nagraadse studente van die eenheid van Omgewingswetenskappe en Bestuur het onlangs deelgeneem aan die 55ste jaarlikse konferensie van die "Southern African Society for Aquatic Scientists (SASAqS)" wat gehou was by Kaap St Francis vanaf 24-27 Junie 2018..... (Lees meer

 

Plantkunde se Prof Klaus Kelner dien op paneel kundiges van Biodiversiteit Scenarios en Ekosisteem Dienste

Prof Klaus Kelner van Plantkunde was genooi deur BioDivScen (Belmont Forum/BiodivERsA) om as lid van 'n paneel kundiges op te tree oor die onderwerp van Biodiversiteit Scenarios en Ekosisteem Dienste.......  (Lees meer)

 

Prof Carlos Bezuidenhout van Mikrobiologie tree as gasheer op vir die "SA/Germany Joint S&T Cooperation: WATNET Stakeholders’ Workshop"

Suid Afrika en Duitsland het 'n langstaande bilaterale vennootskap in wetenskap en tegnologie gefokus op die aanmoediging en ondersteuning van gesamentlike navorsingsprojekte gemik op verskillende strategiese temas vir die onderskeie twee lande...... (Lees meer)