Modules Stads- en Streekbeplanning

Kurrikulum en Module lys

Jaarvlak 1: Semester 1

SBSS111- Beplannings- en nedersettingsgeskiedenis
GEOG111- Inleiding tot fisiese  geografie                                                                                             

ECON112- Inleiding tot mikro ekonomie
MTHS114 - Applied Calculus 1
STTN111- Beskywende Statistiek

Jaarvlak 1: Semester 2

SBSS121- Stedelike morfologieInleiding tot beplanning
GEOG121- Inleiding tot menslike geografie
ECON122- Inleiding tot makro-ekonomie
ALDA122- Akademiese Geletterdheid
STTN124 – Praktiese Statistiek

 

Jaarvlak 2: Semester 1

SBES212- Uitleg beplanning
GEOG211- Fisiese geografie                                                                         

ECON211- Makro-ekonomie                                                                                                       

WVNS211- Verstaan die Natuurlike Wêreld

 

Jaarvlak 2: Semester 2

SBSS223- Stedelike ontwerp
SBRS221- Streekplanne
SANL225- Stedelike antropologie
ECON321- Ekonomiese analise
WVNS221- Verstaan die ekonomiese wêreld

 

Jaarvlak 3: Semester 1

SBES313- Infrastruktuurbeplanning
SBRS313- Streekontwikkelingsteorie
SBSS313- Beplanning vir volhoubare stede

GEOG311- GIS en afstandwaarneming

 

Jaarvlak 3: Semester 2

SBSS323- Beplanningsteorie
SBSS321- Vervoerbeplanning en stelsels
SRKS323- Stedelike risikobestuur
SECO321- Stedelike ekologie vir beplanners
ECON322- Ontwikkelingsekonomie

 

Jaarvlak 4: Semester 1

SGSS414- Navorsingsmetodologie vir Geo- en Ruimtelike Wetenskappe
SBRS411- Streeksanalise en -toepassing
SBSS412- Geïntegreerde behuisingsontwikkeling
SBSS414- Grondgebruikbeplanning en ontwikkelingsbeleid

 

Jaarvlak 4: Semester 2

SBSS424- Strategiese- en deelnemendebeplanning                                                                   

SSBP421- Beplanningspraktyk

JAARMODULE: SBSS472 - Navorsingsprojek