Geologie en Grondwetenskap personeel

Geologie

   Mev Carina van der Merwe

  Administratiewe Assistent
  +27 18 299 2486
  Carina.DeBeer@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer G18, Potchefstroomkampus
  Nasionale N-diploma Bestuursassistent
  Organisering van konferensies en funksies

   Mej Angelique Daniell

  Dosent
  +27 18 299 1089
  21859442@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer 108, Potchefstroomkampus
  MSc Omgewingswetenskappe (Geologie)
  Grondkunde, Grondgeochemie

  Dr Eugene Bergh

  Senior Dosent
  +27 18 299 1092
  eugene.bergh@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer 115, Potchefstroomkampus
  PhD Geologie
  Mariene Geologie en Geochemie, Stratigrafie, Paleo-omgewingsverandering

  Prof Frank Neumann

  Medeprofessor en Vakgroepvoorsitter
  +27 18 299 2528
  Frank.Neumann@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer 103, Potchefstroomkampus
  PhD Geologie
   Paleontologie, Palinologie

   Dr Jaco Koch

  Dosent
  +27 18 299 2192
  21046832@nwu.ac.za
  Gebou B8, Grondkunde Laboratorium, Potchefstroomkampus
  PhD Omgewingswetenskappe
  Omgewingsgeologie, Omgewingsgrondkunde, Mynrehabilitasie

   Mnr Jasper Dreyer

  Dosent
  +27 18 299 1085
  jasper.dreyer@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer 104, Potchefstroomkampus
  MSc Grondkunde
  Grondkunde

  Mnr Lesetja Charles Pheeha

  Junior Dosent
  018 299 1671
  lesetja.pheeha@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer 117B, Potchefstroomkampus
  MSc Geologie
  Ekonomiese Geologie

  Mnr Makatu Mashanyu

  Laboratorium Tegnikus
  +27 18 299 2396
  Makatu.Mashanyu@nwu.ac.za
  Gebou E6, kamer B25, Potchefstroomkampus
  BSc (Hons.) Mynbou en Omgewingsgeologie
  Geologie

  Mej Moteng Moseri

  Junior Dosent
  +27 18 299 1087
  Moteng.Moseri@nwu.ac.za
  Gebou E4, kamer 106, Potchefstroomkampus
  MSc Geologie
  Sedimentologie, Palynologie

  Mej Nikiwe Ndlovu

  Tydelike Laboratoriumassistent
  +27 78 207 7940
  33491577@nwu.ac.za
  Gebou E6, kamer B25, Potchefstroomkampus
  MSc Paleontologie
  Geologie/Grondkunde

   Mnr Ricart Boneschans

  Dosent
  +27 18 299 2526
  21548005@nwu.ac.za
  Gebou E4, kammer 113, Potchefstroomkampus
  MSc Omgewingswetenskappe (Geologie)
   Mineralogie, Stollingspetrologie, Geobotanie