Prof Emmanuel Mukwevho

Prof Emmanuel Mukwevho

Vakgroepvoorsitter & Professor
  +27 18 389 2854
  Emmanuel.Mukwevho@nwu.ac.za
  Gebou A12, kamer 1018, Mafikeng
BSc, BSc Hons, MSc, PhD (UCT), Sert in Finansiëlebestuur (UCT), Sert in Projekbestuur (UCT)
Biochemie, Molekulêre- en Selbiologie
Dr Rencia van Der Sluis

Dr Rencia van Der Sluis

Adjunk Vakgroepvoorsitter & Senior Lektor
  +27 18 299 2067
  Rencia.appelgryn@nwu.ac.za
  Gebou F3, kamer 211, Potchefstroom
PhD: Biochemie; MSc: Genetika; BSc(Hons): Genetika; BSc: Genetika
Molekulêre Genetika
Prof Albie van Dijk

Prof Albie van Dijk

Professor
  +27 18 299 2317
  Albie.VanDijk@nwu.ac.za
  Gebou F3, kamer 208, Potchefstroom
DSc
Biochemie

Dr Aurelia Williams

Senior Lektor
  +27 18 299 2542
  Aurelia.Williams@nwu.ac.za
  Gebou F3, kamer 110, Potchefstroom
PhD
Biochemie
Prof Du Toit Loots

Prof Du Toit Loots

Navorsingsdirekteur: Fokusarea Menslike Metabolomika en Professor
  +27 18 299 2307
  Dutoit.Loots@nwu.ac.za
  Gebou F3, kamer 116, Potchefstroom
PhD Biochemie
Biochemie
Me Elize Altona

Me Elize Altona

Senior Administratiewe Beampte
  +27 18 299 2310
  Elize.Altona@nwu.ac.za
  Gebou F3, kamer 215, Potchefstroom
Prof Francois van der Westhuizen

Prof Francois van der Westhuizen

Adjunk-Direkteur: Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe; Professor
  +27 18 299 2318
  Francois.VanDerWesthuizen@nwu.ac.za
  Gebou G6, kamer 112, Potchefstroom
PhD
Biochemie

Dr Godfrey Tlou

Senior Dosent
  +27 18 389 2863
  Matsobane.Tlou@nwu.ac.za
  Gebou A12, kamer 104, Mafikeng
BSc, BSc Hons, MSc, PhD
Biochemie, Biotegnologie
Mrs Hettie Meyer

Mev Hettie Meyer

Sekretaresse
  +27 18 299 2307
  Hettie.Meyer@nwu.ac.za
  Gebou F3, kamer 115, Potchefstroom
Mnr Lardus Erasmus

Mnr Lardus Erasmus

Senior Lektor
  +27 18 299 2305
  Lardus.Erasmus@nwu.ac.za
  Gebou F3, kamer 121, Potchefstroom
MSc
Biochemie
Dr Marianne Pretorius

Dr Marianne Pretorius

Senior Lektor
  +27 18 299 4074
  Marianne.Pretorius@nwu.ac.za
  Gebou F3, kamer 205A, Potchefstroom
PhD
Biochemie

Mnr Mashudu Matumba

Dosent
  +27 18 389 2230
  Mashudu.Matumba@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 1001, Mafikeng
BSc, BSc Hons, MSc
Biochemie
Mr Nditsheni Rabambi

Mr Nditsheni Rabambi

Tegnikus
  +27 18 389 2871
  Nditsheni.Rabambi@nwu.ac.za
  Gebou A12, Mafikeng
BSc, BSc (Hons) UP
Biochemie, Molekulêre- en Selbiologie

Mnr Ngoako Tsita

Dosent
  +27 18 389 2230
  Ngoako.Tsita@nwu.ac.za
  Gebou A12, kamer G16, Mafikeng
BSc, BSc Hons, MSc
Biochemie

Mnr Peet Jansen van Rensburg

Senior Vakspesialis
  +27 18 299 2043
  Peet.JansenVanRensburg@nwu.ac.za
  Gebou F3, kamer 119, Potchefstroom
MSc
Biochemie
Prof Roan Louw

Prof Roan Louw

Medeprofessor
  +27 18 299 4074
  Roan.Louw@nwu.ac.za
  Gebou F3, kamer 206, Potchefstroom
PhD
Biochemie

Dr Sandile Fuku

Senior Dosent
  +27 18 389 2490
  Sandile.Fuku@nwu.ac.za
  Gebou A12, kamer G21, Mafikeng
BSc, BSc (Hons), MSc, Dr van Tegnologie
Biochemie en Molekulêre Biologie