Prof Emmanuel Mukwevho

Prof Emmanuel Mukwevho

Professor
  +27 18 389 2854
  Emmanuel.Mukwevho@nwu.ac.za
  Gebou A12, Kamer 1018, Mahikeng
BSc, BSc Hons, MSc, PhD (UCT), Sert in Finansiëlebestuur (UCT), Sert in Projekbestuur (UCT)
Biochemie, Molekulêre- en Selbiologie

Dr Rencia van Der Sluis

Vakgroepvoorsitter & Senior Lektor
  +27 18 299 2068
  21224919@nwu.ac.za
  Gebou F3, Kamer 108, Potchefstroom
PhD: Biochemie; MSc: Genetika; BSc(Hons): Genetika; BSc: Genetika
Molekulêre Genetika
Prof Albie van Dijk

Prof Albie van Dijk

Professor
  +27 18 299 2317
  Albie.VanDijk@nwu.ac.za
  Gebou F3, Kamer 207, Potchefstroom
DSc
Biochemie

Dr Aurelia Williams

Senior Lektor
  +27 18 285 2542
  Aurelia.Williams@nwu.ac.za
  Gebou F3, Kamer 110, Potchefstroom
PhD: Biochemie
Biochemie

Prof Du Toit Loots

Professor
  +27 18 299 1818
  Dutoit.Loots@nwu.ac.za
  Gebou F3, Kamer 111, Potchefstroom
PhD Biochemie
Biochemie

Dr Fortunate Mokoena

Lektor
  +27 18 389 2598
  Fortunate.Mokoena@nwu.ac.za
  Gebou A12, Kamer G20, Mahikeng
PhD: Biotegnologie; MSc: Bioinformatika; BSc (Hons): Biochemie; BSc: Biochemie en Mikrobiologie

Prof Francois van der Westhuizen

Adjunk Dekaan: Navorsing en Innovasie en Professor
  +27 18 299 2318
  Francois.VanDerWesthuizen@nwu.ac.za
  Gebou F3, Kamer 202, Potchefstroom
PhD
Biochemie

Dr Gerda Venter

Senior Lecturer
  +27 18 299 1867
  gerda.venter@nwu.ac.za
  Gebou A12 (Mahikeng) en Gebou F3, Kamer 101 (Potchefstroom)
PhD: Selbiologie
Biochemie

Mev Hettie Meyer

Sekretaresse
  +27 18 299 2307
  Hettie.Meyer@nwu.ac.za
  Gebou F3, Kamer 115, Potchefstroom

Dr Laneke Luies

SenioLektor
  +27 18 299 2309
  Laneke.Luies@nwu.ac.za
  Gebou F3, Kamer 113, Potchefstroom
PhD: Biochemie; BSc (Hons): Metabolomika en tuberkulose
Aansteeklike Siektes Metabolomika
Dr Lardus Erasmus

Prof Lardus Erasmus

Professor
  +27 18 299 2305
  Lardus.Erasmus@nwu.ac.za
  Gebou F3, Kamer 121, Potchefstroom
PhD
Biochemie

Dr Marianne Pretorius

Senior Lektor
  +27 18 299 4074
  Marianne.Pretorius@nwu.ac.za
  Gebou F3, Kamer 205A, Potchefstroom
PhD
Biochemie

Mnr Mashudu Matumba

Dosent
  +27 18 389 2230
  Mashudu.Matumba@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 1001, Mahikeng
BSc, BSc Hons, MSc
Biochemie

Dr Matsobane Tlou

Adjunk Vakgroepvoorsitter en Senior Dosent
  +27 18 389 2863
  Matsobane.Tlou@nwu.ac.za
  Gebou A12, Kamer 104, Mahikeng
PhD: Biotegnologie
Biochemie, Biotegnologie

Dr Monray Edward Williams

Lektor (nGAP)
  +27 18 299 4198
  Monray.Williams@nwu.ac.za
  Gebou F3, Kamer 112, Potchefstroom
PhD Biotegnologie, Neurowetenskap
Mr Nditsheni Rabambi

Mr Nditsheni Rabambi

Tegnikus
  +27 18 389 2871
  Nditsheni.Rabambi@nwu.ac.za
  Gebou A12, Mahikeng
BSc, BSc (Hons) UP
Biochemie, Molekulêre- en Selbiologie

Mnr Ngoako Tsita

Dosent
  +27 18 389 2230
  Ngoako.Tsita@nwu.ac.za
  Gebou A12, Kamer G16, Mahikeng
BSc, BSc Hons, MSc
Biochemie

Mnr Peet Jansen van Rensburg

Senior Lektor
  +27 18 299 2043
  Peet.JansenVanRensburg@nwu.ac.za
  Gebou F3, Kamer 119, Potchefstroom
MSc
Biochemie

Prof Roan Louw

Navorsingsdirekteur: Fokusarea vir Menslike Metabolomika; Professor
  +27 18 299 4074
  Roan.Louw@nwu.ac.za
  Gebou F3, Kamer R116, Potchefstroom
PhD
Biochemie

Mev Ronelle Naude

Senior Administrasiebeampte
  +27 18 299 2314
  Ronelle.Naude@nwu.ac.za
  Gebou F3, Kamer G02D, Potchefstroom

Mnr Sabela A. Ramafoko

Lektor
  +27 18 299 1111
  40834484@nwu.ac.za
  Gebou A12, Kamer 104, Mahikeng
BSc Hons, MSc Biochemie (UP)

Dr Shayne Mason

Senior Lektor
  +27 18 285 2532
  nmr.nwu@gmail.com
  Gebou F3, Kamer G02, Potchefstroom
PhD: Biochemie
Metabolomika, NMR, neuroinflammasie, TB, meningitis

Prof Sithandiwe Mazibuko-Mbeje

Mede-professor
  +27 18 389 2022
  36588296@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 107, Mahikeng
BSc, BSc Hons, MSc, PhD Biochemie (UZ), Cert in Projekbestuur (CPUT), Bestuursontwikkelingsprogram (MDP) (US)
Selbiologie, Molekulêre Biologie en Mitochondriale Biologie

Prof Zander Lindeque

Professor
  +27 18 299 2339
  Zander.Lindeque@nwu.ac.za
  Gebou F3, Kamer 109, Potchefstroom
PhD: Biochemie; M.Sc: Biochemie; B.Sc (Hons): Biochemie; B.Sc: Biochemie en Fisiologie
Metabolomika en Bioenergetika