Wiskunde en Toegepaste Wiskunde personeel

Vakgroepvoorsitter en ondervakgroepvoorsitters

   Dr Mariette Hitge

  Senior Lektor en Adjunk Vakgroepvoorsitter: Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
  +27 18 299 2579
  Mariette.Hitge@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 134, Potchefstroomkampus
  PhD in Fisika
  Wiskunde Onderrig

   Dr Letlhogonolo Daddy Moleleki

  Senior Lektor en Adjunk Vakgroepvoorsitter: Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
  +27 18 398 2266
  Letlhogonolo.Moleleki@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2106, Mahikengkampus
  PhD in Toegepaste Wiskunde
  Simmetrie-analise van differensiaalvergelykings

   Dr Energy Sonono

  Senior Lektor
  +27 16 910 3555
  Energy.sonono@nwu.ac.za
  Gebou 8, kamer 131, Vanderbijlparkkampus
  PhD in Bedryfswiskunde en Informatika
  Finansiële Wiskunde, Masjienleer, Data Analise

Administratiewe Personeel

   Mev Margaret Olivier

   Administratiewe Assistent
  +27 18 299 4302
  37201867@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 126 , Potchefstroomkampus
  Diploma: Ondernemingsbestuur

   Me Thandiwe Songelwa

  Senior Administratiewe Assistent
  +27 18 299 2568
  24240273@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 111, Potchefstroomkampus
  BA in Gedragswetenskappe

   Me Luzaan Lourens

   Senior Administratiewe Assistent
  +27 16 910 3261
  Luzaan.Lourens@nwu.ac.za
  Gebou VC-A22, Kamer 133, Vanderbijlparkkampus
   BCom in Ekonomie en Internasionale Handel

Akademiese Personeel

   Dr Patrick Tchepmo Djomegni

  Senior Lektor
  +27 18 299 2560
  30599946@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 116, Potchefstroomkampus
   PhD in Toegepaste Wiskunde
  Parsiële Differensiaalvergelykings, Epidemiologiese en Ekologiese Modellering

   Mev Daleen du Plessis

  Lektor
  +27 16 910 3313
  Daleen.DuPlessis@nwu.ac.za
  Gebou 8, kamer G22, Vanderbijlparkkampus
  MSc

   Mev Daleen Gerber

  Lektor
  +27 16 910 3267
  Daleen.Gerber@nwu.ac.za
  Gebou 8, kamer R128, Vanderbijlparkkampus
  MSc In Wiskunde

   Dr Gerrit Goosen

  Lektor
  +27 18 285 2489
  Gerrit.goosen@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 136, Potchefstroomkampus
  PhD
   Kwantumtopologie

   Mnr Calla Hattingh

  Lektor
  +27 18 299 4375
  Calla.Hattingh@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 125, Potchefstroomkampus
  Filosofie van die Wiskunde, Funksionaalanalise
  Wiskunde

   Dr Dawie Janse van Rensburg

  Senior Lektor
  +27 18 299 2580
  Dawie.JanseVanRensburg@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 105, Potchefstroomkampus
  PhD
  Lineêre Algebra, Matriksteorie

   Mnr Thokozani Jele

  Lektor
  +27 16 910 3557
  Thokozani.jele@nwu.ac.za
  Gebou 8, Kamer G14, Vanderbijlparkkampus
  MSc in Toegepaste Wiskunde (UKZN)

   Prof David Kubayi

  Direkteur: Skool vir Wiskundige en Statistiese Wetenskappe
  +27 16 910 3443
  David.Kubayi@nwu.ac.za
  Gebou 8, Vanderbijlparkkampus
  PhD
  Benaderingsteorie, Ortogonale Polinome

   Prof Louis Labuschagne

  Professor
  +27 18 299 4391
  Louis.Labuschagne@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 128, Potchefstroomkampus
  PhD
   Operator Algebra's en Funksionaalanalise

   Dr Gabriel Magalakwe

  Senior Lektor
  +27 18 299 4361
  17065828@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 116, Potchefstroomkampus
  PhD in Toegepaste Wiskunde
  Simmetrie-analise en Teoretiese Vloeistofdinamika

   Mej Christina Majola

  Lektor
  +27 18 299 ****
  25278045@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2122, Mahikengkampus
  MSc in Toegepaste Wiskunde
   Simmetrie-reduksie en Presiese Oplossings vir Parsiële Differentiaalvergelykings

   Dr Gerald Marewo

  Senior Lektor
  +27 18 299 4390
  Gerald.marewo@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 112, Potchefstroomkampus
  PhD
  Numeriese Differensiaalvergelykings

   Dr Rodrigue Yves M’pika Massoukou

  Senior Lektor
  +27 18 299 ****
  30375363@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2107 , Mahikengkampus
  PhD in Toegepaste Wiskunde
  Dinamiese Stelsels

   Mnr Sivenathi Oscar Mbusi

  Lektor
  +27 18 389 2543
  Sivenathi.Mbusi@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2114, Mahikengkampus
  MSc in Toegepaste Wiskunde
  Simmetrie-analise van Differensiaalvergelykings

   Mr Soga Mkiva

  Lektor
  +27 18 389 2402
  soga.mkiva@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2105, Mahikengkampus
  MSc in Wiskunde
  Teorie van Groepe

   Mej Yolanda Mutemwa

  Lektor
  +27 79 609 9705
  24052035@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2113, Mahikengkampus
  MSc in Suiwere Wiskunde
  Topologie

   Mnr Ndumiso Ngwekazi

  Lecturer
  +27 16 910 355
  Ndumiso.ngwekazi@nwu.ac.za
  Gebou 8, Kamer 124, Vanderbijlparkkampus
  MSc in Wiskunde
  Banach Algebra’s, Dekpunt-teorie

   Prof Suares Clovis Oukouomi Noutchie

  Professor
  +27 18 389 2210
  23238917@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2122, Mahikengkampus
  PhD in Toegepaste Wiskunde
  Dinamiese Stelsels

   Dr Jissy Nsonde Nsayi

  Senior Lektor
  +27 18 299 1111
  Jissy.NsondeNsayi@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2107, Mahikengkampus
  PhD in Suiwer Wiskunde (UNISA)
  Punt-vrye topologie, Ringe van Kontinue Funksies, f-ringe

   Prof Patrice P. Ntumba

  Professor
  +27 18 299 2553
  Patrice.Ntumba@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 132, Potchefstroomkampus
  PhD
  Kwadratiese vorms, Azumaya Algebra’s

   Prof Olivier Olela Otafudu

  Professor
  +27 18 299 2522
  olivier.olelaotafudu@nwu.ac.za
  Gebou G3, RKamer 130, Potchefstroomkampus
  PhD
  Algemene Topologie en die Toepassings daarvan in Analise met die Fokus op Asimmetriese Strukture (Kwasi-Metriese, Kwasi-Uniforme en Asimmetriese Standaardruimtes)

   Dr Carel Olivier

  Senior Lecturer
  +27 18 389 2536
  carel.olivier@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2119, Mahikengkampus
  PhD in Toegepaste Wiskunde
   Nie-lineêre Parsiële Differentiaalvergelykings, Numeriese Simulasie, Solitons in Plasma-fisika

   Dr Lehlohonolo Phali

  Lektor
  +27 18 389 2084
  Lehlohonolo.Phali@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2109, Mahikengkampus
  PhD in Toegepaste Wiskunde
  Vloeistofdinamika

   Dr Mariana Plotz

  Senior Lektor
  +27 18 299 4304
  mariana.plotz@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 110, Potchefstroomkampus
  PhD

   Mnr Jabulani Harmony Sarila

  Junior Lektor
  +27 16 910 3269
  29134390@nwu.ac.za
  Gebou 8, kamer 134, Vanderbijlparkkampus
  BSc Hons in Wiskunde
  Grafiekteorie

   Prof Ilse Schoeman

  Mede-professor
  +27 18 299 2573
  Ilse.Schoeman@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 124, Potchefstroomkampus
  PhD
   Modellering (Transport en Finansieel)

   Dr Jean Yves Semegni

  Senior Lektor
  +27 18 389 2616
   Yves.Semegni@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2117, Mahikengkampus
  PhD
   Algebra, Diskrete Wiskunde

   Me Kgomotso Simango

  Lektor
  +27 16 910 3281
  kgomotso.simango@nwu.ac.za
  Gebou 8, kamer 136, Vanderbijlparkkampus
  MSc in Tegnologie

   Dr Isaac Takaidza

  Senior Lektor en Adjunk-vakvoorsitter in Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
  +27 16 910 3026
  Isaac.Takaidza@nwu.ac.za
  Gebou 8, kamer G24, Vanderbijlparkkampus
  PhD in Meganiese Ingenieurswese

   Dr Djouosseu Tenkam Herve Michel

  Senior Lektor
  +27 18 299 2570
  Michel.DjouosseuTenkam@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 114, Potchefstroomkampus
   DTech in Toegepaste Wiskunde
   Dinamiese stelsels, Biomatematika, Parsiële Differensiaalvergelykings met Toepassing

   Prof Sanne Ter Horst

  Professor
  +27 18 299 4478
  Sanne.TerHorst@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 134, Potchefstroomkampus
  PhD in Wiskunde (VU Amsterdam)
  Operatorteorie, Matriksanalise, Wiskundige Beheerteorie

   Dr Frieda Theron

  Senior Lektor
  +27 18 299 4477
  Frieda.Theron@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 135, Potchefstroomkampus
  PhD
  Algebra

   Mr Amukelani Tivane

  Junior Lektor
  +27 16 910 326
  40574512@nwu.ac.za
  Gebou 8, kamer 134, Vanderbijlparkkampus
  BSc Hons in Wiskunde

   Mev Leandra van der Merwe

  Lektor
  +27 16 910 3208
  Leandra.VanDerMerwe@nwu.ac.za
  Gebou 8, kamer 125, Vanderbijlparkkampus
  MSc

   Mev Elsabe Weyer

  Lektor
  +27 18 299 4370
  elsabe.weyer@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 118, Potchefstroomkampus
  MSc
   Wiskunde Onderrig

   Dr Elroy Zeekoei

  Senior Lektor
  +27 18 299 4241
  Elroy.Zeekoei@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 129, Potchefstroomkampus
  PhD in Wiskunde, B. Econ (UOFS)
  Dunford-Pettis-tipe Operatore

   Mnr Jaccie Zeelie

  Lektor
  +27 18 299 ****
  24698245@nwu.ac.za
  Genou G3, kamer 135, Potchefstroomkampus
  MSc in Wiskunde
  Beheerteorie

   Mnr Mcedisi Sphiwe Zweni

  Lektor
  +27 18 389 2045
  24410373@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2111, Mahikengkampus
   MSc in Wiskunde
  Topologie

PhD Studente en Nadoktorale genote

   Dr Koffi Messan Agbavon

  Nadoktorale Navorsingsgenoot
  +27 83 207 0830
  41592999@student.g.nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 101, Potchefstroomkampus
  PhD in Wiskunde
  Numeriese Analise

   Dr Christian Budde

  Nadoktorale Navorsingsgenoot
  +27 18 299 ****
  christian.budde@nwu.ac.za
  PhD
  Evolusievergelykings, Operator-semigroepe

Buitengewone en tydelike aanstellings

   Prof Jan Fourie

  Buitengewone Professor
  +27 18 299 2574
  Jan.Fourie@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 102, Potchefstroomkampus
  PhD; THOD
   Funksionaalanalise en Operatorteorie

   Prof Jacobus (Koos) Grobler

  Buitengewone Professor
  082 920 8277
  jacjgrobler@gmail.com
  PhD
  Wiskundige Analise

   Prof Gilbert Groenewald

  Buitengewone Professor
  +27 18 299 2560
  Gilbert.Groenewald@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 113, Potchefstroomkampus
  PhD, M.Sc, B.Sc.Hons, B.Sc
  Lineêre Algebra, Wiskundige Analise

   Prof Wladyslaw Adam Majewski

  Buitengewone Professor
  +27 18 299 ****
  fizwam@gmain.com
  Habil; PhD
  Wiskundige Fundasie van Kwantumteorie

   Prof André Ran

  Buitengewone Professor
  +27 18 299 ****
  a.c.m.ran@vu.nl
  PhD
  Operatorteorie, Lineêre algebra, Beheerteorie