Oor ons

Die Statistiese Konsultasiediens (SKD) van die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit bestaan sedert 1980. SKD verskaf hulp aan:

  • Nagraadse studente en personeel van die Noordwes-Universiteit.
  • Nagraadse studente en personeel van ander universiteite.
  • Enige kliënte van die privaat sektor (persone en instellings wat nie by enige universiteit geaffilieer is nie). 

SKD lewer die volgende dienste:

  • Hulp met die beplanning van navorsingsprojekte.  Dit kan statistiese beplanning van kliniese proewe en opnames deur middel van eksperimentele ontwerpe en dié met ewekansige steekproefneming insluit.
  • Die beoordeling en aftekening van etiekaansoeke.
  • Beoordeling van vraelyste ten opsigte van voorkomsgeldigheid.
  • Leiding ten opsigte van data-insameling.
  • Statistiese ontleding en data-ontginning met behulp van geskikte rekenaarpakkette, insluitende SPSS en STATISTICA.
  • Hulp met die interpretasie van verwerkte resultate.
  • Hulp ten opsigte van publikasies.

Daar is ook verskeie geakkrediteerde kortkursusse in Statistiek beskikbaar. Kortkursusse bestaan uit ’n teoretiese sowel as ’n praktiese komponent. Die praktiese komponent word met statistiese rekenaarsagtewarepakkette soos STATISTICA, SPSS en R uitgevoer.

Kortkursusse kan ook pasklaar gemaak word vir maatskappye om hulle individuele opleidingsbehoeftes ten opsigte van inhoud, statistiekontledingsagteware, kursuslengte, ens. te pas.  Dit kan ook intern aangebied word as meer as vyftien afgevaardigdes dit bywoon.


 

Klik hier om PDF af te laai.