Personeel

  Dr Carl van Heerden

  Lektor
  +27 18 285 2458
  Carl.vanHeerden@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 221, Potchefstroomkampus
  PhD Statistiek

  Mev Charmaine Scrimnger-Christian

  Lektor
  +27 16 910 3274
  Charmaine.ScrimngerChristian@nwu.ac.za
  Gebou A22, Kamer 127, Vanderbijlparkkampus
  MSc
   Statistiek en Operasionele Navorsing

  Dr Elzanie Bothma

  Senior Lektor
  +27 18 299 2173
  elzanie.bothma@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 219, Potchefstroomkampus
  PhD in Statistiek
  Oorlewingsteorie, Goodness-of-Fit

  Dr Erika Fourie

  Senior Lektor
  +27 18 299 2651
  erika.fourie@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 226, Potchefstroomkampus
  PhD in Risikoanalise
  Navorsingsontwerp, Statistiese Analise en Interpretasie

  Prof Gerrit Grobler

  Medeprofessor en Vakgroepvoorsitter
  +27 18 299 2638
  Gerrit.Grobler@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 214, Potchefstroomkampus
  BSc in Bedryfswiskunde en Informatika, BSc Hons in Bedryfswiskunde en Informatika, MSc in Bedryfswiskunde en Informatika. PhD in Bedryfswiskunde en Informatika
  Finansiële Statistiek

  Prof Jaco Visagie

  Professor
  +27 18 299 2590
  jaco.visagie@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 212, Potchefstroomkampus
  PhD in Risikoanalise
  Goodness-of-Fit, Oorlewingsteorie, Finansiële Statistiek

  Dr Jacques De Klerk

  Senior Lektor
  +27 16 910 3284
  jacques.deklerk@nwu.ac.za
  Gebou A22, Kamer 130, Vanderbijlparkkampus
  PhD in Wiskundige Statistiek
  Enkelvoudige Spektrum Analise

  Prof James Allison

  Professor
  +27 18 299 2571
  James.Allison@nwu.ac.z
  Gebou G3, Kamer 209, Potchefstroomkampus
  PhD in Statistiek
  Nie-parametriese Statistiek, Bootstrap, Goodness-of-Fit, Oorlewingsteorie

  Mev Jeanne Coetzee

  Administratiewe Assistent - Statistiek & Statistiese Konsultasie Dienste
  +27 18 299 2551
  Jeanne.Coetzee@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 224, Potchefstroomkampus
  BSc in Verbruikerswetenskappe

  Me Khutsiso Mashakeng

  Lektor
  55496423@nwu.ac.za
  Gebou A22, Kamer 134, Vanderbijlparkkampus
  BSc Hons in Statistiek

  Prof Leonard Santana

  Professor
  +27 18 299 4045
  Leonard.Santana@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 205, Potchefstroomkampus
  BSc in Rekenaarwetenskap en Statistiek, BSc Hons in Rekenaarwetenskap, BSc Hons in Statistiek, MSc in Wiskundige Statistiek, PhD in Statistiek
  Nie-parametriese Statistiek, Bootstrap, Goodness-of-Fit,

  Dr Lethani Ndwandwe

  Senior Lektor
  +27 18 299 2017
  lethani.ndwandwe@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 203, Potchefstroomkampus
  BSc in Wiskunde en Statistiek, BSc Hons, MSc, PhD in Statistiek
  Wiskundige Statistiek

  Mev Luzaan Lourens

  Senior Administratiewe Assistent
  +27 16 910 3261
  Luzaan.Lourens@nwu.ac.za
  Gebou VC-A22, Kamer 133, Vanderbijlparkkampus
  BCom in Ekonomie en Internasionale Handel

  Mnr Lwandile Marudulu

  Lektor
  +27 16 910 4009
  Lwandile.Marudulu@nwu.ac.za
  MSc in Riskikoanalise
  Wiskundige Optimisering

  Me Madeleine Groenewald

  Lektor
  +27 16 910 3263
  Madeleine.Groenewald@nwu.ac.za
  Gebou A22, Kamer 135, Vanderbijlparkkampus
  MSc in Inligtingstegnologie

   Dr Marike Cockeran

  Medeprofessor
  Marike.Cockeran@nwu.ac.za
  PhD in Statistek

   Dr Marius Smuts

  Senior Lektor
  +27 18 299 2703
  Smuts.Marius@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 223, Potchefstroomkampus
  PhD in Bedryfswiskunde en Informatika

  Me Nompilo Mabaso

  Lektor
  +27 18 299 4292
  Nompilo.Mabaso@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 233, Potchefstroomkampus
  BSc in Toegepaste Wiskunde en Statistiek, BSc Honneurs in Statistiek, MSc in Statistiek
  Masjienleer, Datawetenskap en Eksperimentele Ontwerpe

  Dr Shawn Liebenberg

  Senior Lektor
  +27 18 299 2558
  Shawn.Liebenberg@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 234, Potchefstroomkampus
  PhD in Wiskundige Statistiek
  Nie-parametriese Statistiek, Goodness-of-Fit, Masjienleer

  Prof Simos G. Meintanis

  Buitegewone Professor
  +27 18 299 2551

  Dr Thobeka Nombebe

  Lektor
  +27 18 299 1981
  Thobeka.Nombebe@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 217, Potchefstroomkampus
  PhD
  Goodness-of-Fit

  Mnr Tshepiso Mahura

  Lektor
  +27 16 910 3557
  tshepiso.mahura@nwu.ac.za

  Me Tsumbedzo Mashamba

  Lektor
  +27 16 910 3269
  tsumedzo.mashambo@nwu.ac.za
  Gebou VC-A22, Kamer 134, Vanderbijlparkkampus
  MSc in Statistiek
  Tydreekse en Stogastiese Prosesse

  Mnr Vusi Masingi

  Lektor
  +27 16 910 3503
  Vusi.Masingi@nwu.ac.za
  Gebou A22, Kamer 124, Vanderbijlparkkampus
  MSc in Wiskundige Statistiek
  Ektreemwaarde Teorie

  Mev Wilma Coetzee

  Lektor
  +27 16 910 3281
  Wilma.Coetzee@nwu.ac.za
  Gebou A22, Kamer 139, Vanderbijlparkkampus
  MSc in Statistiek en Operasionele Navorsing
   Praktiese Statistiek, Wetenskap van Onderrig en Leer

  Mnr Zolile Njovane

  Lektor
  +27 16 910 3298
  zolile.njovane@nwu.ac.za
  Gebou A22, Kamer 141, Vanderbijlparkkampus