Personeel

   Dr Marike Cockeran

  Hoof van SKD en Senior Vakspesialis
  +27 18 299 2552
  marike.cockeran@nwu.ac.za
  Gebou G03, Kamer 219, Potchefstroomkampus
  PhD in Statistiek
  Navorsingsontwerp, statistiese analise en interpretasie

   Dr Shawn Liebenberg

  Senior Vakspesialis
  +27 18 299 2558
  shawn.liebenberg@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 234, Potchefstroomkampus
  PhD in Statistiek
   Nie-parametriese statistiek

   Dr Erika Fourie

  Senior Vakspesialis
  +27 18 299 2651
  erika.fourie@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 226, Potchefstroomkampus
  PhD
  Navorsingsontwerp, statistiese analise en interpretasie

   Me Jeanne Marié Coetzee

  Sekretaresse
  +27 18 299 2551
  20536577@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 201, Potchefstroomkampus
  BSc Verbruikerswetenskappe

   Prof Roelof Coetzer

  Medeprofessor
  +27 18 285 2717
  roelof.coetzer@nwu.ac.zr
  Gebou G3, Kamer 224, Potchefstroomkampus
  PhD in Wiskundige Statistiek
  Ontwerp en analise van eksperimente, statistiese modellering, datawetenskap

   Prof Suria Ellis

  Medeprofessor
  +27 18 299 2016
  suria.ellis@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 232, Potchefstroomkampus
  MSc (Fisika), PhD (Statistiek)
   Statistiese konsultasie en data-analise

   Mev Wilma Breytenbach

  Senior Vakspesialis
  +27 18 299 2018
  Wilma.breytenbach@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 227, Potchefstroomkampus
  MSc
  Kwantitatiewe data-ontleding