Prof Abdullahi Rashid Adem

Mede-Professor
  +27 18 389 2894
  Abdullahi.Adem@nwu.ac.za
  Wetenskapgebou, kamer 2108, Mafikeng
PhD Toegepaste Wiskunde
Simmetrie Analise van Differensiaalvergelykings
Research GateGoogle ScholarLinkedin

Mnr Andrea Scholtz

Junior Dosent
  +27 18 299 2494
  Andrea.Scholtz@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 114, Potchefstroom
M.Sc. (Appl. Math.)
Wiskundige modellering van natuurverskynsels
Research GateGoogle ScholarLinkedin

Dr Antoinetta Venter

Senior Dosent
  +27 18 299 2522
  Antoinetta.Venter@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 130, Potchefstroom
PhD
Wiskunde

Me. Belinda Lombard

Administratiewe Assistent
  +27 16 910 3261
  Belinda.Lombard@nwu.ac.za
  Gebou 8, R126, Vanderbijlpark
B.Com Chartered Accountancy

Mej Bonelwa Sidumo

Junior Lektor
  +27 78 631 5201
  Bonelwa.Sidumo@nwu.ac.za
  Gebou 8, kamer G14, Vanderbijlpark
BSc Hons
Lineêre Modelle

Mnr Calla Hattingh

Dosent
  +27 18 299 4375
  Calla.Hattingh@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 125, Potchefstroom
MSc
Wiskunde

Me Daleen du Plessis

Dosent
  +27 16 910 3313
  Daleen.DuPlessis@nwu.ac.za
  Gebou 8, Kamer G22, Vanderbijlpark
MSc

Me Daleen Gerber

Huidige Direkteur (Vaaldriehoekkampus)
  +27 16 910 3267
  Daleen.Gerber@nwu.ac.za
  Gebou 8, Kamer R128, Vanderbijlpark
MSc. In Wiskunde

Prof David Kubayi

Vakvoorsitter Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
  +27 18 299 2569
  David.Kubayi@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 117, Potchefstroom
PhD
Benaderingsteorie & Ortogonale Polinome

Dr Dawie Janse van Rensburg

Dosent en Adjunk-vakvoorsitter in Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
  +27 18 299 2580
  Dawie.JanseVanRensburg@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 105, Potchefstroom
PhD
Wiskunde

Dr Elham Mehdi-Nezhad

Senior Lektor
  +27 18 389 2460
  Elham.mehdinezhad@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2121
PhD in suiwer wiskunde(UCT)
Kommutatiewe Algebra, Grafiekteorie, Orde en Teorie

Me Elna van der Merwe

Dosent
  +27 16 910 3443
  13165763@nwu.ac.za
  Gebou 8, Kamer 133, Vanderbijlpark
Graad in Hoër Onderwys

Mnr Elroy Zeekoei

Dosent
  +27 18 299 4241
  Elroy.Zeekoei@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 129, Potchefstroom
B. Econ (UOFS), Hons. B. ED (Wiskunde Onderrig) (NWU), MSc (Wiskunde)
Funksionaalanalise
Research Gate

Mej Elsabe Weyer

Junior Dosent
  +27 18 299 4370
  elsabe.weyer@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 118, Potchefstroom
BSc Hons
Wiskunde Opvoeding

Dr Energy Sonono

Senior Lektor
  +27 16 910 3555
  Energy.sonono@nwu.ac.za
  Gebou 8, kamer 131, Vanderbijlpark
PhD in Bedryfswiskunde en Informatika
Finansiële Wiskunde, Masjienleer, Data Analise

Dr Frieda Theron

Senior Dosent
  +27 18 299 4477
  Frieda.Theron@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 135, Potchefstroom
DSc
Algebra

Dr Gabriel Magalakwe

Dosent
  +27 18 299 4361
  17065828@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 116, Potchefstroom
PhD
Toegepaste Wiskunde (Simmetrie-analise)

Prof Gilbert Groenewald

Professor
  +27 18 299 2560
  Gilbert.Groenewald@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 113, Potchefstroom
PhD, M.Sc, B.Sc.Hons, B.Sc
Lineêre Algebra en Wiskundige Analise

Prof Ilse Schoeman

Medeprofessor
  +27 18 299 2573
  Ilse.Schoeman@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 124, Potchefstroom
PhD
Wiskunde

Dr Isaac Takaidza

Senior Dosent en Adjunk-vakvoorsitter in Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
  +27 16 910 3026
  Isaac.Takaidza@nwu.ac.za
  Gebou 8, Kamer G24, Vanderbijlpark
PhD in Meganiese Ingenieurswese

Dr Isobel Burger

Senior Dosent
  +27 18 299 2572
  Isobel.Burger@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 123, Potchefstroom
PhD
Wiskunde

Dr Jaco Visagie

Senior Lektor
  072 433 8889
  20313071@nwu.ac.za
  Natuurwetenskappe-gebou, Kamer 2-10, Potchefstroom
PhD in Risikoanalise
Toets met goedheid en fiksheid en stogastiese prosesse

Prof Jan Fourie

Professor
  +27 18 299 2574
  Jan.Fourie@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 102, Potchefstroom
DSc (= PhD); THOD
Funksionaananalise en Operatorteorie
Research GateLinkedin

Dr Jan Gertenbach

Senior Dosent
  +27 18 299 2553
  Jan.Gertenbach@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 132, Potchefstroom
DSc
Wiskundige Modellering

Prof Japie Spoelstra

Professor
  +27 18 299 2578
  japie.spoelstra@nwu.ac.za
  Gebou G3, rkamer 115, Potchefstroom
PhD
Wiskunde

Dr Jean Yves Semegni

Senior Lektor
  +27 18 389 2616
  25836013@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2117, Mafikeng
PhD
Algebra en Diskrete Wiskunde
Research GateGoogle Scholar

Prof Johan de Klerk

Professor
  +27 18 299 2576
  Johan.DeKlerk@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 107, Potchefstroom
PhD
Numeriese Analise

Mr Koos Grobler

Lektor
  +27 82 855 4889
  Grobler.Koos@nwu.ac.za
  Gebou 8, kamer 124, Vanderbijlpark
Bsc (Ed), B Ed (Hons)
Wiskunde Onderwys

Me Leandra van der Merwe

Dosent
  +27 16 910 3208
  Leandra.VanDerMerwe@nwu.ac.za
  Gebou 8, Kamer R125, Vanderbijlpark
MSc

Me Lecreatia Redelinghuys

Dosent
  +27 16103495
  lecretia.redelinghuys@nwu.ac.za
  Gebou 8, Vanderbijlpark

Prof Louis Labuschagne

Professor
  +27 18 299 4391
  Louis.Labuschagne@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 128, Potchefstroom
PhD
Operator Algebra's en Funksionaalanalise
Expert

Mnr Lwandile Marudulu

Dosent
  +27 61 910 3556
  29727103@nwu.ac.za
  Gebou 8, Kamer 124, Vanderbijlpark
BSc Hons (Wiskunde en Statistiek)
Portoflio-optimalisering

Dr Mariette Hitge

Senior Dosent
  +27 18 299 2579
  Mariette.Hitge@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 121, Potchefstroom
PhD
Wiskunde

Me Melanie Claassen

Senior Administratiewe Assistent
  +27 18 299 2568
  Melanie.Claassen@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 111, Potchefstroom

Me Nompilo Mabaso

Junior Lektor
  +27 18 299 4292
  Nompilo.Mabaso@nwu.ac.za
  Gebou G3, Kamer 235, Potchefstroom
B.Sc, Hons. (Statistieke)
Finansiële tydreekse en ekonometriese modellering

Prof Philip Pretoius

Navorsingsprofessor
  +27 16 910 3262
  philip.pretorius@nwu.ac.za
  Gebou 8, 132, Vanderbijlpark
PhD in Operasionele Navorsing

Me Rina Bosch

Dosent
  +27 16 910 3284
  13289527@nwu.ac.za
  Gebou 8, Kamer R130, Vanderbijlpark
Diploma in Onderwys

Dr Rodrigue Yves M’pika Massoukou

Senior Lektor
  +27 18 299 ****
  30375363@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2107 , Mafikeng
PhD in Toegepaste Wiskunde
Dinamiese Stelsels

Prof Sanne Ter Horst

Professor
  +27 18 299 4478
  Sanne.TerHorst@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 134, Potchefstroom
PhD
Wiskunde

Mnr Sivenathi Oscar Mbusi

Dosent
  +27 18 389 2543
  Sivenathi.Mbusi@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2114, Mafikeng
MSc in Toegepaste Wiskunde
Simmetrie-analise Van Differensiaalvergelykings

Mr Soga Mkiva n

Lektor
  +27 18 389 2402
  soga.mkiva@nwu.ac.za
  Wetenskapgebou A4, kamer 2105, Mafikeng
MSc Wiskunde
Groeptoerie

Dr Sonica Froneman

Senior Dosent
  +27 18 299 2334
  Sonica.froneman@nwu.ac.za
  Gebou G3, kamer 103, Potchefstroom
PhD Fisika, HED (Wiskunde)
Wiskunde Opvoeding

Prof Suares Clovis Oukouomi Noutchie

Professor: Wiskundige Wetenskappe en Vakvoorsitter Wiskunde en Toegepaste Wiskunde
  +27 18 389 2210
  23238917@nwu.ac.za
  Wetenskapsgebou, Kamer 2122, Mafikeng
PhD in Toegepaste Wiskunde
Dinamiese stelsels

Mej Yolanda Mutemwa

Lektor
  +27 79 609 9705
  24052035@nwu.ac.za
  Wetenskapgebou, kamer 2113, Mafikeng
MSc Suiwer Wiskunde
Topologie

Zolile Njovane

Lektor
  +27 16 910 3298
  31472095@nwu.ac.za
  Gebou 6, kamer 134, Vanderbijlpark
MSc Statistiek
Data manipulasie, data-analise, verslagskrywing en aanbieding