Kontak ons

Kontak ons

Posadres:
Sentrum vir BWI
Bussie 576
Noordwes-Universiteit
Privaatsak X6001
Potchefstroom
2520

Fisiese adres:
Noordwes-Universiteit
Potchefstroomkampus
Natuurwetenskappe
Gebou G3, Vloer 3
Kamers H301-H322

Algemene navrae:
 

bwi@nwu.ac.za

Sekretaresse:

Me Blodwen Jones
20347715@nwu.ac.za
Tel:  018 299 2575
Faks:  018 299 2584

Finansiële bestuurder/Beurse:

Mnr Thys Cronje
Thys.Cronje@nwu.ac.za
018 299 2577

Skakeling- en Bemarkingsbestuurder:

Me Mandie Geldenhuys
Mandie.Geldenhuys@nwu.ac.za
018 299 2581

Kaarte

NWU Map
BMI Map

Google kaart

NWU-aansoeke