Absa BWI beurse

Algemene inligting:

 • Die Absa BWI beurs is slegs beskikbaar vir studies in BWI en Aktuariële Wetenskap soos aangebied op die Potchefstroom en Vanderbijlpark kampusse van die NWU.
 • Die Absa BWI beursprogram word bestuur deur die Absa BWI Beurskomitee onder voorsitterskap van Absa met insette van personeel van die Sentrum vir BWI op die Potchefstroom Kampus van die NWU.

  

Inligting vir eerstejaars:

Aansoek Proses

 • Voornemende eerstejaar studente, wat reeds Gr12 geslaag het, mag aansoek doen, slegs as hy/sy Gr12 nie later as die vorige twee jaar Gr12 geslaag het nie.
 • Aanlyn aansoekvorm hier beskikbaar. 
 • Aansoeke open 1 Mei en sluit 30 November van elke jaar.
 • Aansoeke moet vergesel word van bewys van finale Gr11 punte, nuuste Gr12 punte (indien beskikbaar) en 2 bladsy CV in Engels.

 

Keuringsproses:

 • Alle aansoeke se inligting word bygewerk tot 'n lys gehou en bestuur deur die Sentrum vir BWI. Die verdere stappe van die proses kan eers voltooi word sodra die Gr12 eind eksamen punte beskikbaar word. Aansoekers wat reeds GR12 geslaag het, moet assebblief wag vir dit om te gebeur sodat alle aansoeke volgens dieselfde Gr12 eind eksamen punte verder verwerk kan word.
 • Absa gaan egter hierdie lys gebruik om alle aansoekers per e-pos te kontak om Absa se psigometriese toetse af te lê via die internet.
 • Sodra Gr12 eindeksamen punte beskikbaar word in Januarie, moet dit aan die die Sentrum vir BWI gestuur word.
 • Finale verwerking vind plaas in Januarie sodra die Gr12 eindeksamen punte ontvang word.
 • Die Sentrum vir BWI moet asseblief verwittig word indien daar nie meer belangstelling in die beurs is nie as 'n welwillendhei tot die ander aansoekers.
 • 'n Kortlys van kandidate word opgestel en aansoekers, op die kortlys, wat nog nie die psigometriese toeste geskryf het nie sal na die NWU se Potchefstroom Kampus genooi word om dit te doen.
 • Na die psigometriese toeste se resultate verwerk is, gaan 'n kortlys van kandidate opgestel word wat 'n onderhoud met Absa sal moet bywoon op die die NWU se Potchefstroom kampus.
 • Na afloop van die onderhoude sal al die kandidate, wat die onderhoude bygewoon het, elkeen afsonderlik verwttig word van die resultaat van die onderhoud.  

 

Absa BWI beurs inligting vir studente reeds in die BWI programme.

 • Die besluit oor die beskikbaarheid van beurse vir 'n betrokke jaar berus by Absa.
 • Indien daar wel is, sal dit in Maart van elke jaar ge-adverteer word.
 • Studente sal versoek word om via e-pos te reageer, indien hulle belangstel in die beurs. 
 • Geen addisionele inglting word vereis nie.  Akademiese rekord sal deur die Sentrum vir BWI bekom word.
 • Kortlys van kandidate sal genooi word om Absa se psigometriese toetse af te lê via die internet.
 • Na die psigometriese toeste se resultate verwerk is, gaan 'n kortlys van kandidate opgestel word wat 'n onderhoud met Absa sal moet bywoon op die die NWU se Potchefstroom kampus.
 • Na afloop van die onderhoude sal al die kandidate, wat die onderhoude bygewoon het, elkeen afsonderlik verwittig word van die resultaat van die onderhoud.

Kontak Mr Thys Cronje by 018 299 2577 of e-pos na Thys.Cronje@nwu.ac.za indien daar enige vrae is.