Chemie

Wat is Chemie?

Alle materie bestaan uit sub-mikroskopiese deeltjies, naamlik atome, molekules en ione. Die eienskappe en gedrag van die saamgestelde deeltjies bepaal die eienskappe en gedrag van die materie. Chemie is die studie van materie en die doel daarvan is om die eienskappe en gedrag van die saamgestelde deeltjies te verander tot voordeel van die samelewing. Produkte soos kunsmis, seep, waspoeier, tandepasta, insekdoder, plastiek, rubber, brandstof, gom, verf en medisyne is die gevolg van chemiese navorsing en word deur die chemiese industrie vervaardig. Hierdie industrie vorm die ruggraat van die samelewing.

Chemie bestaan uit die volgende vakke:

  • Analitiese Chemie
  • Inleiding tot Anorganiese en Fisiese Chemie
  • Inleiding tot Organiese Chemie
  • Analitiesemetodes  
  • Fisiese Chemie
  • Organiese Chemie
  • Farmasie/Biologiese Wetenskappe
  • Anorganiese Chemie