Loopbane in Fisiese en Chemiese Wetenskappe

Waar kan jy werk?

Om ʼn BSc in Fisiese en Chemiese Wetenskappe te werf, bied vir u diverse loopbaangeleenthede binne verskeie industrieë en organisasies, soos:  

 • Petrochemiese Industrie (SASOL, AECI, OMNIA, Sentrachem, SAB)
 • Universiteite en Hoërskole
 • Regeringsorganisasies (SABS, MRC, NECSA, MINTEK)
 • Farmaseutiese nywerhede
 • Waterrade
 • Forensiese laboratoriums
 • Tekstielbedryf
 • Landbousektor
 • Plant- en prosesbestuurders
 • Laboratorium assistente
 • Chemiese analis/modulator   

Biochemie is 'n 'instaatstellende' vak. Dit is noodsaaklik vir loopbane in:

 • Wetenskapsrade: LNR, MNR, WNNR, NICD
 • Akademie: Universiteite en Universiteite van Tegnologie
 • Voedsel- en wynbedryf: SAB, Anchor Yeast, IWBT
 • Bedryf: SAPPI, MINTEK
 • Farmaseutiese Maatskappye: Roche, Pfizer
 • Patologie Laboratoria: Ampath, Lancet, PathCare
 • Biotegnologie-maatskappye: KAPA Biosystems, Synexa, LifeTechnologies
 • Entstofontwikkeling: Deltamune, Biovac
 • DST

Fisici word in die volgende velde/organisasies benodig:

 • NECSA (Nuclear Energy Commission of South Africa) bv. Die vervaardiging van silikoon skyfies deur metode van bestraling met die Safari-1 reaktor   
 • ARC (Agricultural Research Council) vir algemene ontwikkeling van toepaslike tegnologie  
 • HartRAO; (Hartebeeshoek Radio Astronomic Observatory) vir navorsing
 • IMT (Institute of Marine Technology) Geofisikus-, oseaan- en ruimtetegnologie
 • MRC (Medical Research Council) mediese navorsing (insluitende hospitale) met die fokus op bestralingtegnologie (gesondheidsfisikus)
 • NVS (National Accelerator Centre) vir navorsing en bestralingstegnologie
 • SAAO, Navorsing in sterrekunde en astrofisika
 • SABS, Ontwikkeling van tegnologieë wat deur die Suid-Afrikaanse Buro van Standaarde geïmplementeer is   
 • SAWB, Ontwikkeling van weer- en klimaatmodules
 • CSIR (Council for Scientific and Industrial Research) vir die ontwikkeling van verskeie tegnologieë soos lugdinamika en laser tegnologie
 • Eskom, Kernreaktor bedryf soos Koeberg en Palindaba
 • SADF (South African Defence Force) Tegnologie ontwikkeling en dosering by die Militêre Akademie in Saldanha
 • De Beers Industriële Diamant Divisie (nou Element Six)  Basiese en toegepaste navorsing op diamante
 • Telkom, Telekommunikasie, satelliettegnologie, optiese versel, laser tegnologie en nanotegnologie  

"Go Study" webtuiste

Indien u ʼn beter meter van die verskeie loopbaanmoontlikhede binne hierdie veld versoek, kan u gerus op die Go Study webstuiste rondkyk. Hierdie webtuiste sal u help om die regte kwalifikasie te kies in terme van u beroepskeuse.