Personeel

   Prof Manie Vosloo

  Professor
  +27 18 299 1669
  Manie.Vosloo@nwu.ac.za
  Gebou G09, Potchefstroomkampus

   Mnr Andrew Fouché

  Senior Laboratorium Assistent
  +27 18 299 2350
  Fouche.Andrew@nwu.ac.za
  Gebou G06, kamer 105, Potchefstroomkampus

   Prof Andrew Swarts

  Mede-professor
  +27 18 299 2356
  Andrew.Swarts@nwu.ac.za
  Gebou G8, kamer G11, Potchefstroomkampus
  PhD (Chemie)
   Anorganiese chemie - sintese; Organometaalchemie; Kinetika / reaksiemeganismes; Katalise

   Me Antoinette Delport

  Sekretaresse vir die Direkteur van die Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe
  +27 18 299 2341
  Antoinette.Delport@nwu.ac.za
  Gebou G06, kamer 110, Potchefstroomkampus

   Dr Anzel Falch

  Senior Lektor
  +27 18 299 1366
  20286317@nwu.ac.za
  Gebou G09, kamer 107, Potchefstroomkampus
  PhD
  Chemie

   Prof Cobus Kriek

  Medeprofessor
  +27 18 299 2345
  Cobus.Kriek@nwu.ac.za
  Gebou G8, kamer 107, Potchefstroomkampus
  PhD Chem, MSc Chem, MSc Appl Sci Chem Eng, MBA
  Elektrokatalise, fotokatalise, en foto-elektrokatalise vir skoon en hernubare energie

   Dr Colin Read

  Senior Lektor
  +27 18 299 2351
  Colin.Read@nwu.ac.za
  Gebou G01, kamer 208, Potchefstroomkampus
  PhD
  Chemie

   Dr Cornie van Sittert

  Lektor
  +27 18 299 2338
  Cornie.VanSittert@nwu.ac.za
  Gebou G08, kamer G01, Potchefstroomkampus

   Prof Damian Onwudiwe

  Mede-professor
  +27 18 389 2545
  Damian.Onwudiwe@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2068, Mahikengkampus
  Anorganiese Chemie

   Prof Henning Krieg

  Professor
  +27 18 299 2360
  Henning.Krieg@nwu.ac.za
  Gebou G01, kamer 109, Potchefstroomkampus
  PhD
  Chemie - Membraantegnologie

   Prof Indra Bahadur

  Professor
  +27 18 389 2870
  Bahadur.Indra@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2065, Mahikengkampus
  D Tech (Chemie)
  Fisiese Chemie

   Dr Justus Röscher

  Lektor en Chemie Vakgroepvoorsitter
  082 742 4592
  Justus.Roscher@nwu.ac.za
  Gebou G09, kamer 215, Potchefstroomkampus
  PhD Organiese Chemie
  Organiese Chemie

   Prof Lebogang Katata-Seru

  Direkteur van die Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe en Mede-Professor
  +27 18 389 2695
  Lebo.Seru@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2001, Mahikengkampus
  Analitiese Chemie

   Me Lynette van der Walt

  Senior Laboratoriumtegnikus
  +27 18 299 2350
  Lynette.VanDerWalt@nwu.ac.za
  Gebou G06, kamer 105, Potchefstroomkampus

   Dr Mawethu Pascoe Bilibana

  Senior Lektor
  +27 18 389 2867
  Mawethu.Bilibana@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2064, Mahikengkampus
  PhD
  Fisiese Chemie

   Mnr Derik van der Westhuizen

  Lektor
  +27 18 299 2346
  Derik.VanDerWesthuizen@nwu.ac.za
  Gebou G1, kamer 108, Potchefstroomkampus
  MSc
   Hidrometallurgie en Skeidingwetenskappe

   Dr Motsie Mashuga

  Senior Lektor
  +27 18 389 2054
  21473242@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2058, Mahikengkampus
   Materiaalkunde

   Dr Mududuzi Cele

  Senior Lektor
  +27 18 389 2244
  Nicholas.Cele@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2056, Mahikengkampus
  Anorganiese Chemie

   Mej Murendeni Ravele

   Tegnikus
  +27 18 389 2817
  32470789@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 1059, Mahikengkampus
  Anorganiese Chemie, Materiaalwetenskap

   Dr Naledi Seheri-Jele

  Senior Lektor
  +27 18 389 2064
  naledi.jele@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2071, Mahikengkampus
  PhD
  Algemene chemie, Chemie -onderwys en -praktyk

   Mej Nomfundo Gumbi

  Senior Lab Tegnikus
  +27 18 389 2304
  nomfundo.gumbi@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 163A, Mahikengkampus
  Waterhulpbronbestuur

   Prof Omolola Esther Fayemi

  Medeprofessor
  +27 18 389 2440
  Omolola.Fayemi@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2067, Mahikengkampus
  PhD Chemie
   Analitiese Chemie

   Prof Paul Beukes

  Professor
  +27 18 299 2337
  Paul.Beukes@nwu.ac.za
  Gebou G8, kamer 211, Potchefstroomkampus
  PhD
  Chroom en Atmosferiese Chemie

   Dr Pieter van Zyl

  Senior Dosent
  +27 18 299 2353
  pieter.vanzyl@nwu.ac.za
  Gebou G8, kamer C212, Potchefstroomkampus
  BSc (Chemie en Toegepaste Wiskunde), BSc Hons (Chemie), MSc (Chemie), PhD (Chemie)
  Atmosferiese chemie en omgewings Cr(VI) chemie

   Mnr Sizwe Loyilani

  Tegnikus
  +27 18 389 2535
  Sizwe.Loyilani@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 163C, Mahikengkampus
  Analitiese /Algemene Chemie

   Dr Sphelele Sosibo

  Lektor
  +27 18 389 2006
  Sphelele.Sosibo@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2070, Mahikengkampus
   Organiese / Medisinale Chemie

   Mnr Thamsanqa Xaba

  Sekretaris
  +27 18 389 2130
  43340490@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2063, Mahikengkampus

   Mnr Thizwilondi Michael Nengwekhulu

  Hoof Tegnikus
  +27 18 389 2881
  33647143@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 1075, Mahikengkampus

   Dr Zimbili Mkhize

   Adjunk-vakgroepleier en Senior Lektor
  +27 18 389 2225
  Zimbili.Mkhize@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2072, Mahikengkampus
  Organiese /Medisinale Chemie