Personeel

   Prof Cobus Kriek

  Professor en Adjunk-Skooldirekteur
  +27 18 299 2345
  Cobus.Kriek@nwu.ac.za
  Gebou G8, kamer 107, Potchefstroomkampus
  PhD Chem, MSc Chem, MSc Appl Sci Chem Eng, MBA
  Elektrokatalise, fotokatalise, en foto-elektrokatalise vir skoon en hernubare energie

Dr Colin Read

  Dr Colin Read

  Senior Lektor
  +2718 299 2351
  Colin.Read@nwu.ac.za
  Gebou G01, Kamer 208, Potchefstroomkampus
  PhD (Organiese Chemie)
  Algemene Chemie, Chemie Onderrig

Prof Cornie van Sittert

  Prof Cornie van Sittert

  Professor
  +27 18 299 2338
  Cornie.VanSittert@nwu.ac.za
  Gebou G08, Kamer G01, Potchefstroomkampus
  PhD (Chemie), MSc (Molekuulmodellering), MSc (Chemie), Diploma in Tersiêre Onderwys

   Prof Damian Onwudiwe

  Professor
  +27 18 389 2545
  Damian.Onwudiwe@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2068, Mahikengkampus
  Anorganiese Chemie

Dr Elija Mashuga

  Dr Elija Mashuga

  Senior Lektor
  +2718 389 2054
  21473242@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2058, Mahikengkampus
  Fisiese Chemie en Organiese Chemie

Dr Frans Smit

  Dr Frans Smit

  Senior Lektor
  018 299 2356
  frans.smit@nwu.ac.za
  Gebou G08, Kamer G11, Potchefstroomkampus
  PhD
  Organiese sintese

Prof Henning Krieg

  Prof Henning Krieg

  Professor en Navorsingsdirekteur
  +2718 299 2360
  Henning.Krieg@nwu.ac.za
  Gebou G9, Kamer 109, Potchefstroomkampus
  PhD
  Chemie - Membraantegnologie

  Prof Indra Bahadur

  Professor - Fisiese Chemie
  018 389 2870
  bahadur.indra@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2065, Mahikengkampus
  PhD (Fisiese Chemie)
  Groen materiale en hul toepassings

Dr Justus Röscher

  Dr Justus Röscher

  Senior Lektor en Chemie Vakgroepvoorsitter
  +2718 299 2333 or 082 742 4592
  Justus.Roscher@nwu.ac.za
  Gebou G01, kamer 210, Potchefstroomkampus
  PhD (Organiese Chemie), Hoër Onderwysdiploma
  Organiese Chemie, Algemene Chemie, Onderwyschemie

  Ms Keletso Tladi

  Sekretaris
  +27 16 910 3019
  Keletso.Tladi@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2063, Mahikengkampus

Dr Kerneels Jaars

  Dr Kerneels Jaars

  Senior Lektor
  +2718 299 2337
  kerneels.jaars@nwu.ac.za
  PhD (Chemie)
  Atmosferiese Chemie

Mnr Kyle Meerholtz

  Mnr Kyle Meerholtz

  Departmentele Assistent
  018 299 2350
  kyle.meerholz@nwu.ac.za
  MSc (Chemie)

   Prof Lebogang Katata-Seru

  Direkteur van die Skool vir Fisiese en Chemiese Wetenskappe en Mede-Professor
  +27 18 389 2695
  Lebo.Seru@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2001, Mahikengkampus
  Analitiese Chemie

Mev Lynette van der Walt

  Mev Lynette van der Walt

  Senior Laboratoriumtegnikus
  +2718 299 2350
  Lynette.VanDerWalt@nwu.ac.za
  Gebou G06, kamer 105, Potchefstroomkampus

   Dr Mawethu Pascoe Bilibana

  Senior Lektor
  +27 18 389 2867
  Mawethu.Bilibana@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2064, Mahikengkampus
  PhD
  Fisiese Chemie

Me Mimi Madisa

  Me Mimi Madisa

  Laboratoriumhelper
  +2718 299 2361
  Mimi.Madisa@nwu.ac.za
  Nasionale Diploma in Analitiese Chemie

   Mnr Derik van der Westhuizen

  Lektor
  +27 18 299 2346
  Derik.VanDerWesthuizen@nwu.ac.za
  Gebou G1, kamer 108, Potchefstroomkampus
  MSc
   Hidrometallurgie en Skeidingwetenskappe

Dr Mududuzi Cele

  Dr Mududuzi Cele

  Senior Lektor
  +2718 389 2244
  Nicholas.Cele@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2056, Mahikengkampus
  PhD (Chemie)
  Anorganiese Chemie

   Mej Murendeni Ravele

  Laboratoriumtegnikus
  +2718 389 2817
  32470789@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 1059, Mahikengkampus
  Anorganiese Chemie, Materiaalwetenskappe

Dr Naledi Seheri

  Dr Naledi Seheri

  Senior Lektor
  +2718 389 2064
  naledi.seheri@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2071, Mahikengkampus
  PhD
  Algemene Chemie, Chemie-Onderwys en -Praktyk

Mej Nomfundo Gumbi

  Mej Nomfundo Gumbi

  Senior Laboratoriumtegnikus
  +27 18 389 2304
  nomfundo.gumbi@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 163A, Mahikengkampus
  Waterhulpbronbestuur

Prof Omolola Esther Fayemi

  Prof Omolola Esther Fayemi

  Medeprofessor
  +2718 389 2440
  Omolola.Fayemi@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2067, Mahikengkampus
  PhD (Chemie)
   Analitiese Chemie

   Prof Pieter van Zyl

  Professor
  +27 18 299 2353
  pieter.vanzyl@nwu.ac.za
  Gebou G8, kamer C212, Potchefstroomkampus
  BSc (Chemie en Toegepaste Wiskunde), BSc Hons (Chemie), MSc (Chemie), PhD (Chemie)
  Atmosferiese chemie en omgewings Cr(VI) chemie

Mnr Ralph Glastonbury

  Mnr Ralph Glastonbury

  Departmentele Assistent
  018 299 2542
  12760579@nwu.ac.za
  MSc (Chemie)

Mnr Sizwe Loyilani

  Mnr Sizwe Loyilani

  Laboratoriumtegnikus
  +27 18 389 2535
  Sizwe.Loyilani@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 163C, Mahikengkampus
  Analitiese /Algemene Chemie

   Dr Sphelele Sosibo

  Senior Lektor
  +27 18 389 2006
  Sphelele.Sosibo@nwu.ac.za
  Gebou A4, Kamer 2070, Mahikengkampus
   Organiese / Medisinale Chemie

Mnr Thizwilondi Michael Nengwekhulu

  Mnr Thizwilondi Michael Nengwekhulu

  Hoof Laboratoriumtegnikus
  +2718 389 2881
  33647143@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 1075, Mahikengkampus

Prof Zimbili Mkhize

  Prof Zimbili Zondi

   Adjunk-vakgroepleier en Medeprofessor
  +27 18 389 2225
  Zimbili.Mkhize@nwu.ac.za
  Gebou A4, kamer 2072, Mahikengkampus
  Organiese /Medisinale Chemie